Nederlanders kunnen digitale vaardigheden verbeteren

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

De overheid vindt het belangrijk dat Nederlanders goed kunnen omgaan met computers en hun weg vinden op internet. In de digitale samenleving moet iedereen kunnen meedoen. Nu is dat nog onvoldoende het geval, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Rathenau Instituut. Niet alleen ouderen en lageropgeleiden kunnen hun vaardigheden verbeteren, ook jongeren en mensen met een hogere opleiding.

Basisvaardigheden
Bijna 80% van de Nederlanders beschikt over digitale basisvaardigheden. Ze weten informatie te vinden op internet, kunnen mails versturen en internetbankieren. Daarmee doet Nederland het beter dan veel andere landen in de Europese Unie, waar dit percentage op gemiddeld 58% blijft steken. Wel zijn er in Nederland grote verschillen tussen groepen. Ouderen (55+) zijn duidelijk minder vaardig dan jongeren. Dat geldt met name voor de lageropgeleiden (maximaal VMBO), waar niet meer dan 38% de basisvaardigheden beheerst. Dat komt met name doordat ze minder goed overweg kunnen met softwareprogramma’s als Word en Excel.

Technologisch burgerschap
In eerder onderzoek heeft het Rathenau Instituut gepleit voor technologisch burgerschap. Dit betekent dat mensen de mogelijkheden van digitalisering begrijpen en kunnen omgaan met de risico’s ervan. Belangrijk is ook dat ze kunnen deelnemen aan het digitale publieke debat en hierin zelf keuzes kunnen maken.

Op die terreinen zijn nog duidelijk verbeteringen mogelijk, zo laten de cijfers zien. Veel mensen zijn slordig bij het beschermen van hun privacy. Login-gegevens voor sociale media gebruiken ze vaak ook voor andere internetdiensten, waardoor ze bedrijven toegang geven tot persoonlijke informatie. Jongeren en hogeropgeleiden (HBO+) doen dat vaker dan ouderen en Nederlanders met een lagere opleiding.

Daarnaast gebruikt minder dan één op de tien Nederlanders het internet voor politieke discussies: 9% neemt deel aan online-consultaties, 8% geeft zijn of haar mening via blogs of social media. Met die cijfers blijft Nederland net iets onder het EU-gemiddelde steken.

Bron: Rathenau Instituut