Nederlanders minst gestrest

Magazine  »  Actualiteiten (702 artikelen)  »  Werk & ondernemen (88 artikelen)

Bijna de helft van de Europese werknemers voelen zich lichamelijk en geestelijk beïnvloed door hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van de vacaturesite StepStone onder 6.206 deelnemers in acht Europese landen. Van de ondervraagden, zegt 29% dat hun werk nadelig effect heeft op hun gezondheid, terwijl zelfs één op de zeven (15%) bevestigd het gevoel heeft zwaar overbelast te zijn. Meer dan de helft (55%) is in staat om werkgerelateerde druk zonder problemen te weerstaan.

stress
Onderling zijn er nogal wat verschillen tussen de Europese landen. Bijna tweederde van de Noorse en Nederlandse respondenten geeft aan geen last te hebben van stress van hun werk (61% en 66%). De Belgische ondervraagden daarentegen zeggen dat ze zich ofwel zwaar overbelast voelen (19%) of in ieder geval fysiek en mentaal gevolgen voelen door hun functie(35%).

Nederlandse werknemers lijden in vergelijking met andere Europese landen het minst onder werkgerelateerde druk. Van de Nederlandse respondenten zegt slechts 11% zwaar overbelast te zijn en 23% geeft aan dat hun werk nadelig effect heeft op hun reserves. Dit is ver onder het Europese gemiddelde.

In 2007 had StepStone al een onderzoek gehouden over de werkgerelateerde druk. In vergelijking met beide resultaten, zijn er geen grote veranderingen met betrekking tot het Europese gemiddelde. Maar in sommige landen zijn er interessante verschuivingen. Terwijl de hoeveelheid van de Duitse werknemers met werkgerelateerde druk is afgenomen (in plaats van één op de vier, klaagt slechts één op de zes personen over duidelijke symptomen van psychische en lichamelijke klachten), zijn de Deense resultaten juist verslechterd. In tegenstelling tot 2007, toen twee op de drie Deense werknemers in staat waren om zonder problemen met stress om te gaan op het werk, is de huidige situatie verergerd: bijna de helft van de ondervraagden lijdt meer en meer onder werkgerelateerde druk.

“De resultaten zijn alarmerend. Het is een uitdaging voor werkgevers in Europa om de arbeidsomstandigheden, of in ieder geval het gevoel daarover, in hun ondernemingen te verbeteren. Verder vind ik het opvallend dat de bezoekers van StepStone gemiddeld hoogopgeleid zijn en dat betekent dat ze meestal geen fysiek zwaar beroep hebben en dat ze bewust voor een carrière hebben gekozen. Je zou denken dat dit mensen zijn die best wel wat druk aankunnen. Dat bijna de helft (te veel) druk op het werk ervaart vind ik daarom des te schokkender”, aldus Piet Derriks, directeur van StepStone Nederland.