Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen vanaf

Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen vanaf 1618 online te lezen
Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen vanaf 1618 online te lezen

Het project Historische Kranten digitaliseert op grote schaal Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen en stelt deze gratis beschikbaar op internet. Het gaat in totaal om acht miljoen pagina’s, vanaf de eerste krant uit 1618 tot aan kranten uit de twintigste eeuw.

Alle kranten zijn ingescand en dat maakt de beleving van het lezen tot echt. U kunt uitgebreid binnen het aanbod kranten zoeken of via de onderstaande titels doorklikken naar een historische krant naar keuze.

Ik de digitale club Nederlands-Indië geeft Ernie.m deze reactie op het vinden van deze website: “Ik heb net een pagina uit de javabode van 26-06-1888 gelezen. Wel online. Ik wil niet overdrijven, maar ik tril helemaal….wat is dit mooi. Niet altijd meer naar de Koninklijke Bibliotheek( bij Centraal Station) in Den Haag, maar op je eigen tijd iets opzoeken en nog eens doorlezen, of op naar het volgende artikel. Dat wordt flink wat overuren voor mijn laptop!!

Bij mijn achternaam kreeg ik 115 resultaten. Whow.
Beste clubgenoten, hoe ervaren jullie het? Ik ben benieuwd naar jullie reacties,
De site zit wel overvol. Iedereen wil er op kijken.
Succes met het zoeken naar familie.”

Historische kranten verschenen in:
Door op een onderstaande titel te klikken voegt u deze toe aan uw zoekopdracht.

‘s Gravenhaagsche courant 1813-1827
‘s Hertogenbossche courant 1771-1794
‘s Hertogenbossche vaderlandsche courant 1794-1798 Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen 1813-1814
Advertentieblad van het departement van de Wester-Eems 1811- Affiches, annonces et avis divers d’Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam 1811-1813 Algemeen Handelsblad 1828-1970
Algemeen Nederlandsch nieuws- en advertentie-blad 1819-1820
Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden 1883-1976
Arnhemsche courant
1814-2001
Bataafsche Leeuwarder courant
1798-1806
Bataafsche staats-courant 1805-1806
Bossche vaderlandsche courant 1798-
Bredasche courant
1814-1941
Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.
161X-
Courrier d’Amsterdam = Courier van Amsterdam
1810-1811
Dagblad der provincie Braband 1814-1815
Dagblad van ‘s Gravenhage
1827-1853
Dagblad van het departement der monden van den Rhyn
1814- Dagblad van Noord-Brabant 1899-1944
Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage
1853-1904
De avondbode : algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw, kunsten, wetenschappen, enz. / door Ch.G. Withuys
1837-1841
De courant Het nieuws van den dag
1923-1945
De Indische courant
1921
De Juinensche Courant : nieuwsblad voor Groot-Juinen (w.o. Zeulen, Deil, Ter Weksel, Juinerbroek, Den Eng, Remmerden, Slaepstede, Trichterhuizen en De Mars)
0000-00-00
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad
1863-1956
De Nederlander : nieuwe Utrechtsche courant : (staatkundig- nieuws-, handels- en advertentie-blad) / onder red. van J. van Hall 1848-1855
De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 1849-1895
De Sumatra post
1889-1942
De tribune : soc. dem. weekblad 1907-1937
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 1845-1959
De Waag : algemeen cultureel, politiek en economisch weekblad voor Nederland 1937-1945
De waarheid
1940-1990
Duinkerksche historische courant
1791-1792
Feuille d’affiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen 1811-1813
Feuille politique du département du Zuiderzee = Staatkundig dagblad van het Departement der Zuiderzee 1811-1813
Gazette de Frise = Vriesche courant 1811-
Gazette de Groningue = Groninger courant
1811-
Gazette de Middelbourg = Middelburgsche courant
1811-
Gazette du département de l’Ems occidental = Courant van het departement van de Wester Eems
1811-
Gereformeerd gezinsblad / hoofdred. P. Jongeling 1948-1967
Groninger courant 1773-1811
Het Amsterdamsch handels- en effectenblad
1863-1864
Het centrum : dagblad voor Utrecht en Nederland 1884-1941
Het nieuws van den dag : kleine courant
1870-1923
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 1900-1950
Het vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad
1869-1945
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij
1900-1926
Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 1852-1957
Java government gazette 1812-1816
Journal de La Haye
1830-1849
Journal de la province de Limbourg 1816-1829
Journal du département des bouches de l’Escaut = Dagblad van het departement van de Schelde 1811-1814
Koninglyke staats-courant
1806-
Koninklijke courant 1807-1810
L’éclaireur : journal politique, commercial et littéraire de Maestricht 1827-1829
L’éclaireur politique : journal de la province du Limbourg
1829-1830
Middelburgsche courant 1814-1929
Middelburgsche courant
1758-1811
Moniteur d’Amsterdam = Moniteur van Amsterdam
1810- Nederlandsche staatscourant 1814-1985
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 1857-1863
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 1844-1970
Nieuwe Tilburgsche courant 1879-1944
Noord-Brabander
1829-1849
Nouvelles extraordinaires de divers endroits
168X-
Ommelander courant 1787-1811
Oprechte Haarlemse courant
1796-1811
Opregte Groninger courant
1748-1773
Opregte Haarlemsche Courant
1813-1900
Overijsselsche courant
1814-1845
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
1845-1972
Rotterdamsche courant 1813-1867
Rotterdamsch nieuwsblad 1878-1991
Rotterdamse courant
1738-1811
Staatkundig dagblad van de Rhyn-monden
1814-
Staatkundig dagblad van de Zuiderzee
1813-
Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
1871-1971
Tilburgsche courant 1869-1931
Tijdinghe uyt verscheyde quartieren
1629-
Utrechtsche courant 1813-1840
Vaderlandsche Bossche courant
180X-
Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad
1920-1945
Vriesche courant
1806-1811
Weekblad van Tilburg 1865-1869