Nieuw Museum voor Amsterdam Natuurlijk Museum

Natuurlijk Museum Amsterdam
Natuurlijk Museum Amsterdam

Op 2 juni 2007 zijn de deuren geopend van het Natuurlijk Museum en heeft Stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam een maand lang een eigen museum. Het is een ongewoon museum gericht op de natuurlijke historie, kunst en de passie voor verzamelen, met een collectie, rondleidingen en een museumwinkel. Vier kunstenaars-verzamelaars – Roland Albrecht, Eric Fens, Peter van der Heijden en Marc Volger – presenteren in het museum hun collecties en installaties, van `bonsaihertje’ en vlinders tot wolkenluchten en rolstenen.

Natuurlijk Museum Amsterdam
Natuurlijk Museum Amsterdam

Ieder behoorlijk dorp of stad, waar ook ter wereld heeft een museum, oudheidkundige kamer of beroemd geboortehuis van een plaatselijke bekendheid. Stadsdeel De Baarsjes heeft nog geen museum, wel een uitgesproken ambitie het stadsdeel meer kleur te geven met een actief kunstbeleid. De initiatiefnemers geven het stadsdeel graag een `tijdelijk’ museum. Het Natuurlijk Museum wil de bezoeker bewust maken van de schoonheid van de natuur en laten meegenieten van de passies die ten grondslag liggen aan de getoonde verzamelingen. De verzamelingen zijn eigendom van 3 Amsterdamse kunstenaars-verzamelaars: Erik Fens, Peter van der Heijden en Marc Volger, die optreden als `conservator’ van het museum, en er zijn bruiklenen van de Berlijnse `gastconservator’ Roland Albrecht. De verzamelingen zijn divers van aard en tonen de specifieke interesses en denkwerelden van de deelnemende kunstenaars. Er is sprake van een bewogen fascinatie voor de objecten op zich.

De objecten bevinden zich veelal op het kruispunt van de natuurlijke historie, kunst en cultuur. De verzameling van Roland Albrecht , is een literaire wonderkamer waarin de werkelijkheid en al haar onwaarschijnlijke aspecten worden gepresenteerd, onder andere het `bonsaihertje’ en `versteend ijs’. Erik Fens is één van de meest uitgesproken kunstenaars-verzamelaars van Nederland. Naast talrijke deelverzamelingen bestaat de kern van zijn collectie uit de `Encyclopedie Van Zijn Wereld Door Fens’. Hij laat Kraanvogels en vlinders zien, maar ook watervallen en boomflessen in ongewone zetting. Peter van der Heijden bezit vooral verzamelingen op het gebied van de geologie en paleontologie. Hij combineert installaties met wormen en micro-organismen met vitrines vol rolstenen, vuistbijlen en mammoetskiezen. Marc Volger is geobsedeerd door wolkenluchten. Hij toont in het museum hierover een uitgebreide installatie. Daarnaast wordt zijn collectie over de `fossiele’ cycaspalm getoond.

Aanleiding voor dit project was de vondst van een rood boekje bij de kassa van De Slegte. Dit boekje getiteld `Museum der Unerhörten Dinge’ is de catalogus/essaybundel die bij het gelijknamige Berlijnse museum van Roland Albrecht hoort. In dit museum ontrafelt hij onder andere waar de stenen tuinkabouters vandaan komen, hoe Joseph Beuys aan zijn haas kwam en hoe rode miswijn wit werd.

Het Natuurlijk Museum is het tweede project van de Stichting Epifyt, die zich tot doel stelt de publieke belangstelling voor de relatie tussen kunst en natuur te vergroten, door het organiseren van culturele evenementen

Het Natuurlijk Museum is geopend tijdens de Juni-Kunstmaand en wordt mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel De Baarsjes / De Witte Ruijter, Prins Bernhard Cultuurfonds, Glashandel AA, MRC Holland, Weteling Advies en management.

Website: www.natuurlijkmuseum.nl,
Bezoekadres: Witte de Withstraat 139, Amsterdam.
Periode: 2 t/m 30 juni 2007
Openingstijden: wo / za / zo: 12-17 uur. Tevens op verzoek voor groepen.
Toegang : gratis

Artikel links