Nieuw Online ondersteuning bij afbouwen antidepressiva

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Therapieland en Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt hebben samen een online programma ontwikkeld dat patiënten ondersteunt bij het afbouwen van antidepressiva. Jaarlijks slikken een miljoen Nederlanders antidepressiva. Volgens de richtlijnen kunnen patiënten die antidepressiva gebruiken na een periode waarin ze weer klachtenvrij zijn stoppen met die medicijnen. In de praktijk blijkt dit moeilijk te gaan. Onderzoek van Nivel toont dat antidepressiva bij één op de drie patiënten langdurig worden voorgeschreven. Herhaalrecepten worden makkelijk verstrekt en patiënten zijn bang om terug te vallen. Huisarts Peter Vonk: “Een (herhaal)recept voorschrijven is gemakkelijk, maar om nou de rest van je leven pillen te slikken is eigenlijk ook niet de bedoeling….”

Begeleiding afbouwen antidepressiva
Vanuit experts is er al enige tijd de roep naar degelijke oplossingen die geboden kunnen worden bij de begeleiding van het afbouwen van antidepressiva. Tijdens een expertmeeting in november 2019, georganiseerd door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), is wederom gebleken dat het ontbreekt aan informatie rondom optimale begeleidingsvormen van deze doelgroep. De handreiking ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ geboden door de KNMP, patiëntenvereniging MIND, NHG en NVvP, geeft een aanzet richting een passend behandelplan. In de praktijk blijkt dat begeleiding echter nog steeds enorm ingewikkeld kan zijn. Huisarts Peter Vonk: “Aan jezelf werken is vaak lastig, de huisarts heeft ook niet veel tijd beschikbaar om dat te begeleiden, daarom is een uitgebreide ‘gereedschapskist’ zoals in de eHealth module gegeven wordt ook zo fijn”.

E-Health module ‘Afbouwen Antidepressiva’
Om voor iedere patiënt wel deze optimale zorg te kunnen garanderen is Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt in Amsterdam in samenwerking met Therapieland, specialist in het ontwikkelen van e-Health modules, de ontwikkeling gestart van een e-Health module ‘Afbouwen Antidepressiva’. Het resultaat is inmiddels voltooid. Huisartsen, psychologen en psychiaters kunnen via Therapieland gebruik maken van de online module waarin toegankelijke en eenduidige informatie over afbouwen geboden wordt. De arts begeleidt het proces, maar de patiënt kan daarnaast een hoop zelf doen. Huisarts Peter Vonk: “Sommige patiënten kunnen makkelijk stoppen, maar het kan ook moeilijk zijn. Ook hierbij geldt: ‘een goede voorbereiding is het halve werk’. Een gestructureerde eHealth module kan de arts en de patiënt hier goed bij helpen”.

Hulp en ondersteuning
De patiënt start in het programma met de voorbereiding, verkent zijn motivatie, maakt een terugvalpreventieplan en krijgt op een rustige manier alle benodigde informatie over afbouwen en eventuele ‘bijwerkingen’. Ook tijdens de afbouw ontvangt de patiënt hulp en ondersteuning. De behandelaar blijft contact met de patiënt onderhouden. Antidepressiva kunnen voorgeschreven worden voor verschillende soorten psychische aandoeningen zoals depressie, dwang en angststoornissen. Het programma is zo gemaakt dat het toepasbaar is voor al deze patiënten om te helpen bij het stoppen met deze medicijnen.

Onderzoek
Wij van Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt en Therapieland geloven dat dit programma kan helpen om het afbouwproces te bevorderen. Onze wens is dan ook dat zoveel mogelijk behandelaren en patiënten gebruik zullen maken van het programma. Daarnaast zijn beide organisaties voornemens om een onderzoek op te zetten naar de effectiviteit en werking van de online module.

Bekijk het programma hier: https://therapieland.nl/programmas/depressie/afbouwen-antidepressiva

Bron: Therapieland