Nieuwe methode voorspelt welke planten het meest voorkomen

Voorspellen welke soorten domineren is een van de grote vragen binnen de biologie. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, University of Waikato in Nieuw Zeeland en Northern Arizona University in de Verenigde Staten ontwikkelden een nieuwe methode om te voorspellen welke plantensoorten kunnen voorkomen en welke dominant zullen zijn. Deze methode maakt gebruik van de eigenschappen van planten en hoe die geselecteerd worden door onderlinge concurrentie en de omgeving. De wetenschappers publiceerden hun bevindingen deze week in het toonaangevende internationale vaktijdschrift Ecology Letters.

Eigenschappen van een organisme
De eigenschappen van een organisme bepalen hoezeer een organisme zich heeft aangepast aan zijn omgeving. Dat weten we al door de evolutieleer van Darwin maar we begrijpen pas de laatste jaren steeds
beter de invloed van afzonderlijke omgevingsfactoren op individuele planteneigenschappen. Dit dankzij het beschikbaar komen van grote mondiale databases. Door natuurlijke selectie vanuit de omgeving lijken soorten die in een zelfde omgeving voorkomen meer op elkaar dan op andere soorten. Tegelijkertijd zorgt onderlinge concurrentie ervoor dat niet elke soort exact hetzelfde is. Door deze tegenstrijdige processen samen te brengen in één berekening kunnen de wetenschappers voorspellen welke soort de grootste kans heeft om dominant te zijn en welke soorten zeldzamer zullen zijn op een bepaalde locatie.

Dominant of zeldzaam
Door het inbouwen van deze biologische principes is de nieuwe benadering beter dan de huidige technieken die veel kritiek kregen. Door algemeen geldende biologische principes te gebruiken kan de methode voor elk ecosysteem toegepast worden. De voorspellingskracht, getoetst aan Amerikaanse bossen, is vergelijkbaar met bestaande methoden. De onderzoekers denken bovendien hiermee beter te kunnen voorspellen welke soorten zullen domineren en welke soorten zeldzaam zullen worden of zelfs verdwijnen als het klimaat verandert.