Noodkreet namens dierenartsen dier- en volksgezondheid komen in gevaar

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) luidt de noodklok. Gezelschapsdierenartsen staan niet op de lijst van cruciale beroepen en de impact daarvan wordt steeds groter en zichtbaarder. Het uitblijven van de erkenning van diergeneeskundige zorg als vitaal proces heeft niet alleen gevolgen voor de acute zorg voor huisdieren, maar ook voor preventieve zorg, zoals het vaccineren van dieren tegen ernstige virusziekten. En dat dat ook voor de gezondheid van mensen belangrijk is, heeft COVID-19 wel laten zien!

Spagaat
De druk op dierenartsen neemt toe. De coronamaatregelen vragen om inzet van extra personeel terwijl daar een nijpend tekort aan is. Praktijken kampen met uitval door ziekte of quarantaine terwijl de vraag naar diergeneeskundige zorg door corona is toegenomen. Met de dreiging van een strengere lockdown rijst de spanning over de vraag of dierenartsenpraktijken wel open kunnen blijven. En zo ja, of de dierenartsen en hun paraveterinairen dan of bij sluiting van scholen wel gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Want als de diergeneeskundige zorg niet als vitaal proces wordt erkend, wordt de werkdruk ondraaglijk. Dierenartsen zitten dus in een spagaat tussen de groeiende zorgvraag en de onzekerheid of zij daarin kunnen blijven voorzien.

Ook gezelschapsdierenarts is een cruciaal beroep
Dierenartsen werkzaam in de voedselketen staan op de lijst van cruciale beroepen omdat zij een belangrijk onderdeel zijn voor de veiligheid van onze voedselketen. Maar dierenartsen werkzaam voor huisdieren behoren daar niet toe.

Het lijkt wel alsof politiek Nederland nog niet ten volste beseft dat als dierenartsenpraktijken moeten sluiten door corona, er grote problemen op het gebied van zowel dier- als volksgezondheid kunnen ontstaan door de kans op uitbraken van gevaarlijke besmettelijke ziekten. Bovendien is het niet kunnen bieden van zorg aan zieke en gewonde dieren een acute aanslag op hun gezondheid en welzijn!

Niet wachten op dierenleed en zieke mensen
Sophie Deleu, voorzitter van de KNMvD: “Wat gaat er gebeuren als de puppy’s, kittens en volwassen huisdieren straks niet meer kunnen worden gevaccineerd? Als we iets hebben geleerd van de coronacrisis is het wel dat de gezondheid van mens en dier niet los van elkaar gezien kunnen worden. Laten we leed en ziekte van mens en dier vóór zijn en politiek Den Haag oproepen om het beroep dierenarts in alle facetten op de lijst met cruciale beroepen te zetten. In het belang van de dier- en volksgezondheid!”

Bron: Koninklijke Nederlandse Maatschappij Voor Diergeneeskunde