Nooit te oud voor nieuwe vrienden

Magazine  »  50plus (194 artikelen)  »  50plus (141 artikelen)

Vriendschap is van alle leeftijden, want ook 50-plussers vinden dagelijks nieuwe kameraden. Niet via internet, maar wel via vrijwilligerswerk en hobby’s.

50 plussers

De meeste 50-plussers (57%) vinden het makkelijk om in de levensfase waarin ze nu verkeren, vrienden te maken. Ruim de helft kreeg er de afgelopen vier jaar dan ook één of meer nieuwe vrienden bij. Omgerekend naar de ruim 5 miljoen 50-plussers die ons land rijk is, zijn dat honderdduizenden vriendschappen per jaar.

Jongeren sluiten vriendschap op het schoolplein, 50-plussers via vrijwilligerswerk (33%), de sport- of hobbyvereniging (33%), of via vrienden, familieleden en kennissen (29%).
Via internet nieuwe vrienden maken gebeurde maar mondjesmaat. Slechts 6,3% van de plussers heeft nieuwe vrienden gevonden via internet.

Vrienden voor het leven
Voor nieuwe vriendschappen wordt een plekje ingeruimd, maar dat wil niet zeggen dat kameraden van vroeger bij het oud vuil worden gezet. 50-plussers blijven hun makkers van vroeger bijkans levenslang trouw en 74% van hen onderhoudt vriendschappen die al 25 jaar of langer duren.

De meesten klagen niet over hun vriendschappen. Bijna allemaal (87%) zeggen ze dat ze genoeg vrienden hebben.Niet te veel, niet te weinig. En bijna evenveel 50-plussers (86%) zijn tevreden over de kwaliteit van die vriendschappen.

“Vrienden hebben mij er op moeilijke momenten in mijn leven doorheen getrokken”, zo vindt 57%. En 58% vindt dat je zonder vrienden niet gelukkig kunt zijn.

50-Plussers zijn trouw, maar ook loyaal. Ze gaan ook voor hun vrienden door het vuur. 58% van de 50-plussers past ervoor om een vriendschap te beëindigen omdat hun partner de betreffende vriend of vriendin niet aardig vindt. 69% is bevriend met iemand van het andere geslacht.

Dit klinkt allemaal geweldig maar… er zijn wel degelijk taboes in vriendschappen. De onderwerpen waarover men met vrienden niet makkelijk of snel praat zijn met name het seksleven (39%) en geldzaken (31%). 44% heeft geen geheimen voor z’n vrienden. Voor hen is alles bespreekbaar.