NVM en Hypotheekshop willen voortzetting fiscale aftrek restschuld

Copyright: Wikimedia Creative Commons
Copyright: Wikimedia Creative Commons

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM en De Hypotheekshop pleiten voor voortzetting van de regeling die het mogelijk maakt om hypotheekrente af te trekken over de meegefinancierde restschuld.

Deze regeling is in 2012 ingevoerd als tijdelijke maatregel om de vastgelopen woningmarkt op gang te helpen en loopt automatisch af op 1 januari 2018. “Vooral in krimpregio’s is nog veel sprake van restschulden en staan woningen relatief lang te koop”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Wanneer de regeling afloopt, dreigt de woningmarkt in deze toch al problematische gebieden vast te lopen.”

Leencapaciteit lager
Doordat de rente over de financiering van restschulden fiscaal aftrekbaar is, levert dit lagere maandlasten op voor huiseigenaren die verhuizen met een restschuld. Mark de Rijke van De Hypotheekshop: “Wanneer de renteaftrek in 2018 vervalt, wordt verhuizen met een restschuld duurder. Daarnaast zullen banken een restschuldfinanciering gaan behandelen als een ‘consumptieve’ lening, die wordt getoetst op basis van een fictieve toetsrente, in plaats van de werkelijke lasten. De leencapaciteit wordt hierdoor fors lager. Het gevolg is dat veel huishoudens met een restschuld geen nieuwe woning meer kunnen financieren.”

Onder water
In de ruime woningmarkten staat op dit moment nog steeds 15-30% van de woningen ‘onder water’. Wie dit jaar nog snel verhuist, kan gebruik blijven maken van de fiscale aftrek van de meegefinancierde restschuld. Maar omdat woningen in krimpregio’s langer te koop staan, is verhuizen op korte termijn vaak geen optie. Nog steeds staat 41% van de woningen in Nederland een jaar of langer te koop, bijna 20% zelfs drie jaar of langer.

Nog niet afschaffen
NVM en De Hypotheekshop pleiten voor voorzetting van de fiscale aftrek van restschuldfinanciering, zodat mensen vanaf 2018 niet ‘opgesloten’ worden in hun woning. Wanneer de woningmarkt ook in de krimpregio’s verder aantrekt zal deze regeling vanzelf aan betekenis verliezen. Op dit moment is zowel het aantal woningen dat ‘onder water staat’, als de gemiddelde verkooptijd nog niet op een zodanig niveau dat de regeling verantwoord kan worden afgeschaft.