NVVE Goede voorlichting verkleint grote regionale verschillen bij euth

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Goede voorlichting over euthanasie kan ervoor zorgen dat de geografische verschillen in de uitvoering van euthanasie in Nederland verder afnemen. Het mag niet zo zijn dat mensen met een euthanasiewens moeilijk in hun eigen regio terecht kunnen. De NVVE ziet hier een taak voor de overheid en artsen. De vereniging is blij met de gedetailleerde gegevens uit het onderzoek, omdat deze haar in staat stellen de voorlichtingsactiviteiten per regio uit te breiden. Dat zegt de NVVE in een reactie op het onderzoek van RadboudUMC in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

Bereidheid euthanasie te verlenen en wens patiënten
De onderzoekers stellen vast dat er grote geografische verschillen zijn in de uitvoering van euthanasie in Nederland. Uit het onderzoek komt niet heel helder naar voren waardoor de onderlinge verschillen zo groot zijn. De onderzoekers vragen zich onder meer af of in sommige regio’s door artsen vaker euthanasie wordt aangeboden. Volgens de NVVE is er geen sprake van actief aanbieden; eerder is de bereidheid onder huisartsen om euthanasie te verlenen in sommige regio’s groter dan elders. De NVVE weet uit ervaring dat zowel de bereidheid onder huisartsen als de wens onder patiënten groter is in stedelijke gebieden en dan met name in het westen van het land.

Positieve ontwikkeling
De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat er de laatste jaren sprake is van een toename in gebieden waar euthanasie tot nu toe weinig werd verleend. Dit komt mogelijk door een toegenomen bereidheid van artsen in deze regio’s. De NVVE vindt dit een positieve ontwikkeling en blijft zich ervoor inzetten dat mensen met een euthanasiewens echt overal in Nederland terecht kunnen.

Bron: NVVE