NVVE wil deltaplan voor euthanasie in psychiatrie

Pixabay CC
Pixabay CC

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat patiënten met een psychiatrische aandoening inmiddels twee jaar moeten wachten op de beoordeling van hun euthanasieverzoek. De NVVE dringt er bij minister De Jonge van VWS in een brief op aan dat hij samen met de geestelijke gezondheidszorg gaat werken aan een ‘deltaplan voor psychiatrie en euthanasie’.

Een eerdere oproep van de NVVE aan behandelend psychiaters om zich te laten coachen door Expertisecentrum Euthanasie bracht amper soelaas. Het kabinet stelde vorig jaar vele miljoenen euro extra ter beschikking voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz), maar op het gebied van levensbeëindiging wordt de situatie alleen maar schrijnender.

Deltaplan
Vandaar dat de NVVE wil dat de minister nu ingrijpt. Met een deltaplan voor psychiatrie en euthanasie moeten psychiaters beter worden opgeleid en begeleid zodat zij vaker zelf een euthanasieverzoek van hun patiënt in behandeling kunnen nemen.

Wachtlijst
Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek) maakte deze week bekend dat de wachtlijst overduidelijk aangeeft dat in de reguliere ggz nog steeds amper serieus gehoor wordt gegeven aan een euthanasieverzoek. Er wordt veel te vaak doorverwezen naar het expertisecentrum. Expertisecentrum Euthanasie heeft zeven psychiaters in dienst en verleende vorig jaar meer dan zestig keer euthanasie aan psychiatrisch patiënten. Dat is ongeveer 10 procent van het aantal ingediende verzoeken. Psychiaters die niet aan het centrum zijn verbonden, verleenden vorig jaar maar zes keer euthanasie.

‘Gewelddadige suïcide mag niet de enige oplossing worden’

De NVVE richtte het expertisecentrum acht jaar geleden op, juist omdat het te vaak voorkwam dat mensen niet bij hun eigen arts terecht konden voor euthanasie. Dat speelt al lange tijd in de psychiatrie. NVVE-directeur Agnes Wolbert: ,,Als patiënten met een psychiatrische aandoening met hun euthanasieverzoek op een lange wachtlijst terechtkomen, dan is dat een dramatische en wanhopige verlenging van hun lijden. Wachtlijsten in de ggz zijn op zich al een probleem, maar de NVVE maakt zich ernstig zorgen over de positie van deze patiënten met een stervenswens. Als zij niet worden gehoord, mag een gewelddadige suïcide niet de enige oplossing worden.’’

Bron: NVVE