Old lives matter online symposium met als voorzitster Catherine Keyl

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS organiseert op 12 Maart 2021, (14.00/16.00) een online symposium met als thema: OLD LIVES MATTER. Voorzitter is Catherine Keyl. Deelnemers in het land kunnen vooraf en tijdens de livestream discussievragen indienen.

Het symposium OLD LIVES MATTER benadrukt het belang van ouderen voor desamenleving. De 50plussers hebben een significante impact op het maatschappelijk leven. Vaak in leidinggevende functies, met een schat aan ervaring.

Overbodig en afgedankt
Sinds 2019 bestaat meer dan de helft van de bevolking van Nederland uit 50plussers. Sommige jongeren zien ouderen als ‘dor hout’. Met andere woorden: overbodig en afgedankt. En dat terwijl het aantal ouderen in Nederland toeneemt. OOk blijft deze doelgroep langer actief. Veel van hen doen na een werkzaam leven vrijwilligerswerk of zijn actief als oppas of mantelzorger. Wat zou de maatschappij zijn zonder ouderen?

Ouderen doen ertoe
Zonder 50plussers zou de maatschappij niet veel waard zijn. Ouderen doen ertoe. Old lives matter! Ouderen komen als groep alleen niet goed op voor zichzelf en voor hun eigen belangen. Dat blijkt uit:
● Het aantasten van de opgebouwde pensioenrechten;
● Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt;
● Selectie voor een plaats op de Intensive Care.

Paneldiscussie

Het symposium neemt de vorm aan van een paneldiscussie, met deskundigen op het gebied van:
●Inkomenspolitiek;
● Gezondheidszorg;
● Wonen;
● Leeftijdsdiscriminatie.
Met Catherine Keyl als voorzitster geven ervaringsdeskundigen een korte pitch om hun positie toe te lichten.

Panelleden:
Catherine Keyl, voorzitter
Raymond Brood, No 2 kandidatenlijst 50PLUS;
Jan Nagel, oprichter en voorzitter van 50PLUS;
Prof. dr. Jan Latten, deskundige demografie;
Jaap Haasnoot, No 6 kandidatenlijst 50PLUS;
Peter Prak, deskundige ouderenhuisvesting;
Em. Prof. dr. J.H. Kingma, medisch deskundige

Aanmelden: Op de website van het wetenschappelijk instituut:
Of per email: symposium@50pluswetenschappelijkinstituut.nl


Artikel links