Ondanks kabinetsbesluit verhogen sommige woningcorporaties de huur

Gaan de huren nu wel of niet omhoog? Hierover bestaat onduidelijkheid ondanks de door de Eerste Kamer aangenomen motie om in 2020 de gebruikelijke huurverhoging achterwege te laten. Dit wegens de financiële gevolgen van de coronacrisis. ANBO pleit voor duidelijkheid.

In de Eerste Kamer is een motie aangenomen om dit jaar de gebruikelijke huurverhoging achterwege te laten in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Verschillende woningcorporaties hebben de huurverhoging uitgesteld, maar een groot aantal doet dat niet. ANBO pleit voor duidelijkheid.

Veel huurders van sociale huurwoningen krijgen toch huurverhoging. Ook in de vrije sector gaan de huren bij veel verhuurders gewoon omhoog. Het zijn vooral de kleine particuliere verhuurders die de verhoging uitstellen of matigen.

Huurders financieel getroffen
“Er is bij huurders veel onduidelijk,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Waarom houdt de ene verhuurder wel rekening met de huurders en de andere niet? Natuurlijk zijn niet alle huurders financieel getroffen door de coronacrisis, maar veel mensen wel. Een verhuurder die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, houdt rekening met bijzondere omstandigheden bij zijn huurders. En dat wij nu in een bijzondere situatie verkeren, is toch wel duidelijk?”

Afzien of uitstel huurverhoging
ANBO vindt dat een huurder een aanvraag moet kunnen doen bij de verhuurder om dit jaar af te zien van de huurverhoging of deze op zijn minst uit te stellen. Als deze zijn gewijzigde financiële situatie kan aantonen, moet de verhuurder het verzoek of aanvraag zonder meer honoreren.

Bijzonder tijden vragen om bijzondere maatregelen
Eerder deed minister Ollongren een appèl op het moreel besef van verhuurders om bij de huurverhoging rekening te houden met de coronacrisis. Liane den Haan: “Ik roep minister Ollongren op in te grijpen als blijkt dat verhuurders toch bij al hun huurders de verhoging gaat doorvoeren. Appelleren aan het moreel besef is dan kennelijk niet voldoende. In dat geval moet de minister richtlijnen opstellen, die zorgen voor een individuele benadering van huurders. Bijzondere tijden vergen immers bijzondere maatregelen.”

Artikel links