Onderzoek 86 Nederlanders niet op hoogte van Nieuwe Pensioenwet

Magazine  »  Actualiteiten (702 artikelen)  »  Financieel (103 artikelen)

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van de Nieuwe Pensioenwet die op 1 januari dit jaar is ingevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door het financiële portaal Mister Money. Volgens het onderzoek kent ruim 86 procent van de Nederlandse bevolking de inhoud van deze nieuwe wet niet.

Het onderzoek werd gehouden onder 339 personen. Slechts 14 procent van alle ondervraagden zegt de inhoud van de nieuwe regelgeving omtrent het pensioen te kennen. In de leeftijdscategorie tussen de 35 en 49 jaar ligt dit percentage met 15 procent net iets hoger.

De Vereniging van Bedrijfstak Pensioenfondsen (VB) is niet echt verbaasd over de uitslag van het onderzoek van Mister Money. “Mensen hebben jammer genoeg weinig kennis over hun eigen pensioen”, aldus Peter Borgdorff, directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er geen landelijke campagne geweest om mensen te informeren over de Nieuwe Pensioenwet. Voormalig minister De Geus was van mening dat dit niet tot de taak van het ministerie behoorde. Volgens het ministerie worden er onder andere vanuit Stichting Opf, Unie van Beroepspensioenfondsen en Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen wel diverse initiatieven genomen om mensen van de gewijzigde pensioenregelgeving op de hoogte te brengen.

De VB ziet het niet als hun taak om mensen uitgebreid voor te lichten over de regelgeving. Dat veel Nederlanders de exacte inhoud van de Nieuwe Pensioenwet niet kennen is volgens Borgdorff ook niet zo’n ramp. “Het is veel belangrijker dat mensen goed op de hoogte zijn over hun eigen pensioenregeling zodat ze weten waar ze straks aan toe zijn. Hier ligt dan ook onze prioriteit.”

De Nieuwe Pensioenwet is de opvolger van de Pensioen en Spaarfondswet uit 1954 en geldt in principe alleen voor werknemers. De Nieuwe Pensioenwet moet voor openheid zorgen. Werkgevers en pensioenfondsen moeten duidelijk communiceren bij een nieuw arbeidscontract en worden verplicht om jaarlijks informatie over de pensioensopbouw te sturen.