Onderzoek KBO koopkracht daalt bij 7 op 10 senioren

Rondkomen met gemiddeld 97 euro minder per maand dan in 2014. Dat is de realiteit voor veel senioren, in tegenstelling tot wat de ‘gemiddelde’ CBS-cijfers stellen. Senioren zijn bang voor de toekomst. En niet zonder reden, zo constateert directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “De regering heeft voor 2016 voor 5 miljard aan douceurtjes in het vooruitzicht gesteld, maar niet voor de ouderen bij wie de koopkracht al zeven jaar op rij naar beneden keldert.”


De Unie KBO ondervroeg 600 ouderen. Van hen heeft 68% minder koopkracht in 2015 dan in 2014 en moest 56% bezuinigen op de uitgaven.

Belangrijkste redenen voor de koopkrachtdaling zijn meer zorgkosten, hogere prijzen voor boodschappen, hogere vaste lasten en minder inkomsten. Veel ouderen betalen naast de premie voor de zorgverzekering het maximale verplichte eigen risico (375 euro). Sinds juli 2014 heeft 56% van de ouderen bezuinigd. Het meest op vakantie, horeca, abonnementen, donaties en uitjes.

Veel senioren zijn creatiever geworden met hun uitgaven. Zij hebben allemaal hun eigen trucs. Denk aan tanken in het buitenland, aanbiedingen en kortingsbonnen gebruiken, vooraf prijzen vergelijken, zuiniger zijn met energie, koken voor meerdere dagen, kleding herstellen en zuiniger autorijden.

Rijke ouderen?
De uitkomsten komen uit een digitaal panelonderzoek naar ‘koopkrachtbeleving’, dat in 2014 voor het eerst plaatsvond. 29% is het niet eens met de stelling dat de meeste senioren het financieel eigenlijk wel goed hebben. 43% doet hierover geen uitspraak. Slechts 28% is het eens met de stelling.
Van de respondenten geeft 20% aan geen spaargeld te hebben. Bijna 30% heeft minder dan 10.000 euro spaargeld. Ongeveer 18% heeft een financiële buffer van meer dan 50.000 euro.

Angst voor de toekomst
Vier op de tien senioren liggen wakker van hun financiële situatie. In de open vragen geven ze bijvoorbeeld aan dat ze bang zijn hun woning te moeten verkopen om zorg te kunnen blijven betalen. De groep met zorgen is groter geworden in het afgelopen jaar, zo blijkt als we het leggen naast het onderzoek uit 2014. Manon Vanderkaa: “80% van de ondervraagde senioren heeft inmiddels het gevoel dat zij op dit moment méér inleveren dan andere groepen uit de bevolking.”
Bijna zeven van de tien senioren hebben er geen enkel vertrouwen in dat het kabinet er alles aan doet om de koopkracht van senioren te handhaven. Sterker nog, volgens 64% heeft de overheid de groep senioren in Nederland ontdekt als melkkoe om het financieringstekort te slechten.

De rek is eruit bij velen, zo lijkt het. In de woorden van een respondent:
“Ik denk dat deze regering heel erg gefocust is op werkende mensen. Dat is goed; zij moeten vooral op jonge mensen letten. Maar het is ook heel onterecht om mensen die altijd hebben gewerkt en gezorgd af te schrijven omdat ze alleen maar geld kosten. Met enig geluk komt iedereen in deze levensfase. Ik vind het een onaangename en onterechte houding. Een samenleving omvat iedereen.”

Schep erbij door fiscale maatregelen
De koopkracht van ouderen zal in 2016 extra dalen door het verlagen van de ouderenkortingen en het afschaffen van de ouderentoeslag. Dit koopkrachtverlies door fiscale maatregelen komt bovenop een mix van eerdere bezuinigingen en bovenop het korten of niet-indexeren van pensioenen.

Vervolg op Prinsjesdag
“Mede in opdracht van de KBO rekent het Nibud momenteel voor ons uit wat die stapeling van effecten in 2016 betekent voor ouderen. Die resultaten maken we bekend op Prinsjesdag”, zo kondigt Manon Vanderkaa alvast aan.