Onderzoek KBO-PCOB Senioren noemen schenk- en erfbelasting diefstal

Verreweg de meeste senioren (90%) vinden de huidige erf- en schenkbelasting te veel van het goede. In totaal deden 1.474 Nederlandse senioren mee aan een onderzoek pover schenk- en erfeblasting. De gemiddelde leeftijd van de groep respondenten was 74 jaar.

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “De reacties op deze belastingen zijn niet mals. Een deel aanvaard dat er nog iets aan belasting wordt betaald, maar waarom zoveel. En sommige senioren noemen het zelfs diefstal. Zij vinden het niet terecht dat er dubbel wordt belast. Over de erfenis of schenking is immers meestal al eerder belasting betaald. Denk aan inkomstenbelasting, vermogensbelasting en onroerendezaakbelasting.”

Kinderen en kleinkinderen
Wie iets schenkt of nalaat, bijvoorbeeld aan de (klein)kinderen, krijgt te maken met erf- of schenkbelasting. Kinderen en kleinkinderen hoeven tot een bepaald bedrag (€ 21.282) geen belasting te betalen over een erfenis van hun (groot)ouders.
Bij schenkingen ligt het iets ingewikkelder, maar ook daar is een beperkt deel belastingvrij. Voor de ruim de helft (55%) van de senioren is dat niet voldoende en vindt dat schenkingen en erfenissen helemaal onbelast moeten zijn.
KBO-PCOB wil dat het (nieuwe) kabinet nog eens goed naar deze belastingen kijkt.
Marcel Sturkenboom: “Veel senioren willen graag iets schenken aan de volgende generaties, of aan goede doelen. Herziening van het fiscale stelsel is een punt dat bij veel politieke partijen hoog op de agenda staat. Herziening van de schenk- en erfbelasting moet daarbij worden meegenomen

Een kwart kan niet schenken
Ruim acht op de tien senioren (85%) wil een deel van wat ze bezitten vererven of schenken. In de meeste gevallen is dit aan hun kinderen (82%), gevolgd door (achter)kleinkinderen (39%) en goede doelen (18%).
Maar al is de wil er om iets te schenken, ruim een kwart van de senioren heeft geen eigen vermogen of financiële buffer om iets te kunnen schenken. Sturkenboom: “Dat is wel iets om bij stil te staan. Ja, veel senioren hebben het goed, maar er is ook een aanzienlijke groep die op een bestaansminimum zit.”Artikel links