Onderzoek stelt vast Kwetsbaar beeld over senioren klopt niet

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Het beeld dat de meeste ouderen zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn moet nodig bijgesteld worden, zo blijkt uit het Zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

De meeste senioren wonen nog gewoon zelfstandig thuis, koken hun eigen maaltijd, rijden in hun eigen auto, passen op de kleinkinderen en doen (vrijwilligers)werk.
Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “De publieke beeldvorming over ouderen is helaas anders. Maar de senior van nu is niet de senior van 50 jaar geleden. Ze zijn nu fitter, vitaler, meer ondernemend en doorgaans best tevreden over het leven dat ze nu leiden.”

Vroeger en nu
Dat senioren wel tevreden zijn, blijkt uit de cijfers die ze hun huidige leven geven. Dat is gemiddeld een 7.5. Slechts vier procent geeft een onvoldoende. En die 7,5 komt ongeveer overeen met het cijfer dat ze zouden geven toen ze 35 jaar waren: een acht.
Senioren vinden zich wijzer, rijker, milder, relaxter, zekerder, meer zichzelf en vooral intens dankbaar over wat het leven hun gebracht heeft.
In vergelijking met hun jongere ik, zijn er dingen positief veranderd. Zo vinden senioren zichzelf wijzer en milder geworden. En ze hebben het financieel beter, zijn meer relaxt en zichzelf. Maar ook in negatief opzicht zijn er zaken veranderd. Vooral lichamelijke problemen en toenemende kwetsbaarheid worden genoemd.

Betekenis
Ruim de helft (54%) van de senioren voelt zich nog vaak of meestal van betekenis. Veertig procent voelt zich af en toe van betekenis. De meeste van deze senioren zijn actief in het vrijwilligerswerk, hebben vrienden en familie en passen op de kleinkinderen. Maar er zijn ook senioren (6%) die zich helemaal niet van betekenis voelen. Sturkenboom: “Deze kleine groep heeft vaak niemand meer om zich heen en geeft aan dat naarmate je ouder wordt, je onzichtbaar bent voor anderen. Dan wordt het leven er niet leuker op. Hier is een taak voor ons allen om deze groep te laten zien dat ze wel van betekenis kunnen zijn. Dor hout bestaat niet!”

Onderzoek
In totaal hebben 1.550 Nederlandse senioren meegedaan aan dit onderzoek. Er is gebruikgemaakt van het representatieve online KBO-PCOB panel en lezers van het Magazine van KBO-PCOB. De gemiddelde leeftijd is 74 jaar.


Artikel links