Ook zieken kunnen overstappen met korting

Magazine  »  Actualiteiten (694 artikelen)  »  Financieel (103 artikelen)

Korting voor leden van patiëntenverenigingen. Ouderen of chronisch zieken kunnen even goed van zorgverzekering veranderen, als jongere en gezonde mensen.

zorg

advertorial  

Geen medische selectie
Bij Agis is een medische selectie niet nodig. Met uitzondering van de aanvullende tandverzekering Comfort.
Meer informatie

Een aantal verzekeraars geeft zelfs enkele procenten korting aan leden van patiëntenverenigingen.
 Volgens een onderzoek van het NIVEL (onderzoek gezondheidszorg) voelen gehandicapten of mensen met een mindere gezondheid, barrières om van verzekeraar te wisselen.

Ze zijn bang dat het voor hen niet mogelijk is om over te stappen, of dat ze daarbij stuk lopen op administratieve problemen.
Na de stelselwijziging in 2006 hoeft het voor de verzekeraars echter niet ongunstig te zijn dat leden van patiëntenverenigingen zich aanmelden.

Er is een onderling vereveningsfonds, dat de zorgverzekeraars compenseert als ze extra kosten moeten maken omdat ze veel patiënten onderdak bieden. Bovendien kunnen verzekeraars met de inkoop van medicijnen voordeel halen als ze veel patiënten met dezelfde aandoening hebben.

Leden van de Diabetesvereniging kunnen met korting terecht bij Agis, CZ, Ohra, Univé, VGZ, Zorg en Zekerheid en De Friesland. Leden van de Reuma patiëntenvereniging kunnen korting krijgen bij Agis, Menzis en Zorg en Zekerheid. 
De mogelijkheid om te wisselen van basisverzekering is een belangrijk principe van de zorgverzekeringswet.

Voor aanvullende verzekeringen is er echter geen acceptatieplicht. Voor mensen die van aanvullende verzekering willen veranderen, is het belangrijk eerst nieuw onderdak te vinden, voordat ze hun oude verzekering opzeggen. Als een van de weinige zorgverzekeraars heeft Agis als beleid dat ze iedereen accepteren, ook voor de aanvullende verzekering. De verzekeraar doet zaken met 22 patiëntenverenigingen en vergoedt de lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging tot 25 euro. Overigens, ook een aantal andere verzekeraars biedt deze service ook.


Gerelateerde artikelen