Op de zomereik vind je 450 verschillende insecten op de Amerikaanse ei

Nederland heeft de ambitie er over tien jaar tien procent meer bos bij te hebben. Een mooie ambitie, maar laten we er goed op letten wat er wordt aangelegd. In het belang van biodiversiteit moet echt goed gekeken worden naar het soort bomen. Zonder insecten is er namelijk op deze wereld geen leven mogelijk en laten die insecten nu juist behoorlijk selectief zijn.

Het is daarom belangrijk dat er vooral wordt ingezet op inheemse boomsoorten, zodat er niet alleen CO2 in het bos wordt opgeslagen, maar ook de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Normaal gesproken trekken inheemse bomen zoals de eik, wilg, berk en de meidoorn veel meer insecten aan dan exotische boomsoorten zoals de acacia, paardenkastanje en plataan. Op de zomereik vind je bijvoorbeeld 450 verschillende soorten, en op de Amerikaanse eik slechts 13.

Hoe langer een boom in Nederland is, hoe langer insecten, schimmels en micro-organismen hebben gehad om zich aan de boom aan te passen. En het maken van plekken waar insecten zich thuis voelen en goed gedijen is van groot belang. De afgelopen dertig jaar naam de populatie ieder decennium met 10% af. Als we nog dertig jaar op deze voet doorgaan (bomen kappen, gif spuiten etc.) dan is er geen insect meer over en is er dus ook geen leven meer mogelijk op deze planeet.

IVN Natuureducatie pleit er dan ook voor dat er met de Tiny Forest-methode bossen worden geplant. Normaal gesproken duurt de aangroei van een sterk bos zo’n 100 tot 200 jaar, maar met deze plantmethode kan je binnen 10 jaar een bos maken, met dezelfde kwaliteit als een 100-jaar oud bos dat natuurlijk is ontstaan.

Dr. Akira Miyawaki bestudeerde zijn hele leven de potentieel natuurlijke vegetatie en herstelde meer dan 1700 inheemse bossen in Japan. Hij ontdekte met zijn onderzoek dat inheemse bossen beter bestand waren tegen natuurrampen, zoals overstromingen, aardbevingen en ook klimaatverandering. Juist in deze tijd is het belangrijk de natuur een handje te helpen en de 37000 hectare bos aan te leggen. De natuur kan dit natuurlijk prima zelf, als we haar de tijd geven. Maar voor insecten – en eigenlijk ook mensen – begint de tijd te dringen.

Daarom plant IVN de komende jaren honderden Tiny Forests volgens de Miyawaki-methode. Onderzoekers van Wageningen Universiteit ontdekten al meer dan duizend verschillende diersoorten in deze inheemse minibossen – ter grootte van een tennisbaan. En dat binnen vijf jaar na aanplant.

Daan Bleichrodt is Chief Tree Planting Officer en Programmaleider Tiny Forest bij IVN Natuureducatie