Open brief ANBO aan premier Rutte neem de regie steviger in handen

Liane den Haan, directeur-bestuurder van Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
Liane den Haan, directeur-bestuurder van Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

Volgens de ANBO rammelt het huidige corona-beleid. In een open brief aan Rutte wijst directeur-bestuurder Liane den Haan op pijnpunten en ongerijmdheden. Vooral omdat volgens haar de crisis nog maanden voort kan duren.

In haar open brief staat directeur-bestuurder Liane den Haan allereerst stil bij de impact van corona. De coronacrisis heeft ons allen hard geraakt. Dit geldt in de eerste plaats voor de mensen die familie of geliefden zijn verloren. Maar ook voor de mensen die met hard werken een bedrijf hebben opgebouwd dat nu failliet is en mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Te maken krijgen met verlies in welke vorm dan ook, grijpt diep in het leven van mensen in. Ook vele oudere mensen hebben te maken gekregen met verlies: verdriet door het opgelegde isolement en de eenzaamheid die daar het gevolg van was.’’

Perspectief

Vervolgens toont ze haar respect voor premier Rutte. ‘’We zijn blij dat onze samenleving weer aan het opstarten is en de economie weer op gang is gekomen. Dat biedt perspectief en hoop dat we ondanks alle negatieve gevolgen, uiteindelijk goed met zijn allen uit deze crisis zullen komen. We hebben met groot respect gezien hoe uw leiderschap en regie er voor gezorgd heeft dat we na een paar maanden weer voorzichtig het leven op konden pakken. We gaan weer naar buiten, op bezoek, kunnen weer naar een restaurant en genieten van het contact met onze familie en vrienden.
Helaas neemt het aantal besmettingen daardoor wel weer toe. En helaas ook de ziekenhuisopnames. En het najaar komt er aan. Dat baart ons zorgen.’’


Inconsequent en inconsistent beleid
Terecht wijst Den Haan premier Rutte vervolgens op het verslappen van de teugels. Regie en landelijke kaders lijken te verdwijnen. Het beleid is inconsistent en inconsequent. De onrust neemt toe evenals de motivatie om de richtlijnen na te leven. Den Haan noemt in haar brief enkele voorbeelden.
● De NS komt met een campagne om meer van het OV gebruik te maken, terwijl de richtlijn is om zoveel mogelijk thuis te blijven.
● In de ene gemeente komt er wel een Sinterklaasoptocht, maar in de andere gemeente niet.
● In sommige gemeentes worden experimenten gestart met mondkapjes en vervolgens weer afgeschaft.
● Bij sommige contactberoepen is een mondkapje vereist en bij andere contactberoepen niet.
● Ook de GGD’s hanteren verschillend beleid over thuisquarantaine en testen.
’En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen’’, stelt De Haan. ‘’Willen we met elkaar de komende maanden ook goed doorkomen en plezierig houden dan is in onze ogen een consistent en consequent beleid een eerste vereiste. Dit vraagt regie en leiderschap.’’

ANBO eist een strakke regie

Ondanks de positieve woorden van president Trump ziet Den Haan ziet het somber in. Aan het slot van haar brief aan president Rutte stelt Den Haan. ‘’Voorlopig is er nog geen vaccin. Dat betekent dat we nog vele maanden rekening moeten houden met een virus dat om zich heen blijft grijpen.
Hier goed mee om te gaan en dit met elkaar te dragen vereist een regering die daadkracht en consistentie toont. Niet alleen aan het begin van een crisis, maar ook tijdens het verloop ervan. Het versoepelen van maatregelen zou niet moeten betekenen dat ook de regie wordt losgelaten. We rekenen op u. Met vriendelijke groeten,
Met vriendelijke groeten, N.L. den Haan, directeur-bestuurder ANBO.’’


Artikel links
 ANBO

Scroll to Top