Oproep doe mee aan enqute bezoekersregeling verpleeghuizen

Je zal maar in een verpleeghuis zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Wat doet dat me jou en je naasten? Deze en andere vragen stelt KBO-PCOB in een enquête aan betrokkenen. De ervaringen wil ze laten meewegen in het te nemen kabinetsbesluit. Het initiatief hiertoe gaat mede uit van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Nu er zicht is op enkele bezoekerspilots in verpleeghuizen, is er hoop. Maar iedereen realiseert zich dat slechts in kleine stappen meer bezoekers kunnen worden toegelaten. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB:

Eén van de grootste drama’s van deze coronacrisis vindt plaats achter de gesloten deuren van verpleeghuizen. Mensen zijn eenzaam, angstig en missen hun dierbaren. Maar ook voor familieleden en mantelzorgers is het een hard gelag.
Zij missen het contact en de mogelijkheid om hun dierbaren even vast te houden. Om begrijpelijke redenen zijn de deuren dichtgegaan, maar nu er door dit kabinet nagedacht wordt om de bezoekersregeling te verruimen, willen we naasten van bewoners in verpleeghuizen bevragen. Het is belangrijk dat hun ervaringen worden meegenomen in de besluitvorming
.”

Invloed huidig bezoekverbod
KBO-PCOB en V&VN willen weten welke invloed het huidige bezoekverbod heeft op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasten. Wat is er nodig om deze maatregelen vol te houden. Vanderkaa: “Deze input is ontzettend belangrijk als het gaat om de voorzichtige verruiming van de bezoekersregeling. Want er wordt op dit moment veel óver deze mensen gesproken, zelden mét. Met dit onderzoek willen we dat veranderen.”

Artikel links