Otters uitgezet bij Doesburg

Magazine  »  Wandelen, fietsen & natuur (394 artikelen)  »  Natuur (256 artikelen)

In de omgeving van Doesburg is in april een jong ottermannetje vrijgelaten. Het dier werd eerder opgevangen en was weer hersteld. Het onderzoeksproject Rijn in Beeld laat zien dat het herstel van flora en fauna in het rivierengebied sneller is verlopen dan de meest optimistische ontwikkelingsscenario’s eind jaren ’80 voorspelden. Eén van de soorten die daarvan profiteert, is de otter. In het rivierengebied liggen voor de otter geweldige kansen, dankzij de ontwikkeling van nieuwe natuur en verbetering van de waterkwaliteit.

otter doesburg

Nieuw bloed


Het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling willen zich de komende jaren samen met onder andere provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Doesburg, Staatsbosbeheer en Otterwerkgroep Doesburg inzetten voor een duurzame otterpopulatie in het rivierengebied. Door de verkeersveiligheid voor otters te verbeteren en door in relevante situaties genetisch onverwante dieren bij te plaatsen kan een tweede Nederlandse deelpopulatie gerealiseerd worden. Een groter verspreidingsgebied betekent grotere overlevingskansen en het inbrengen van nieuw bloed is goed voor de verbreding van de genetische basis van de huidige otterpopulatie.

Ottervriendelijk
Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat de otters in het rivierengebied uitstierven. In de moerasgebieden van Noordwest-Overijssel en Friesland hielden ze het een paar decennia langer vol, maar ook daar redden ze het uiteindelijk niet. Sindsdien zijn waterkwaliteit, natte natuur en de maatschappij een stuk ottervriendelijker geworden, zodat in 2002 weer otters in de Kop van Overijssel en in Zuidoost-Friesland werden geherintroduceerd. Dat verliep succesvol. Nederland herbergt momenteel een populatie otters van ongeveer 60 dieren. Deze leven in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland en verspreid door het land leven een aantal losse dieren.

Behoefte aan een mannetje
De nakomelingen zoeken nieuw leefgebied en laten opmerkelijke staaltjes van kolonisatie zien, zoals het Doesburgse voorbeeld illustreert. De kolonisatie van de Oude IJssel bij Doesburg ging gepaard met lief en leed. De otters kregen jongen, maar ook stierven er drie dieren in het verkeer. De risicoplekken zijn intussen beveiligd, maar uit analyses van otteruitwerpselen bleek dat er nog maar één of twee ottervrouwtjes voorkomen. Dringende behoefte aan een mannetje dus en bijplaatsing is mogelijk nu het leefgebied de afgelopen jaren veiliger is gemaakt. Het bijgeplaatste ottermannetje komt daarom als geroepen.

Filmpje
Vroege Vogels heeft een filmpje gemaakt van het uitzetten van de otter. Dit is te zien op de website van Vroege Vogels TV.