Oude meester herontdekt door het Bonnefantenmuseum

Op 6 maart 2015 opent het Bonnefantenmuseum de deuren voor de allereerste tentoonstelling over Henri de Fromantiou. Tot en met 28 juni toont het museum een grote selectie stillevens van deze in Maastricht geboren 17de-eeuwse schilder. In de tentoonstelling Vorstelijke illusies ligt de nadruk op het ‘vergeten’ oeuvre van De Fromantiou en zijn hoogtijdagen als hofschilder in Potsdam. Bij de tentoonstelling verschijnt ook de eerste monografie over de schilder met essays over zijn levensloop, zijn functie aan het hof, zijn oeuvre en zijn rol als kunstagent.
Henri de Fromantiou vervaardigde in zijn functie als hofschilder veel schilderijen voor de paleizen van Friedrich Wilhelm, de Grote Keurvorst van Brandenburg. Hij had het talent om met zijn penselen een vorstelijke wereld te scheppen op het doek en hij deed dit in prestigieuze jacht- en bloemstillevens. Na zijn dood raakte zijn naam in de vergetelheid en werden zijn schilderijen ten onrechte toegeschreven aan grote meesters als Willem van Aelst, Jan Davidsz de Heem en Abraham Mignon. Het Bonnefantenmuseum deed onderzoek naar de schilder, resulterend in de huidige overzichtstentoonstelling, die het begin markeert van Fromantiou’s rehabilitatie als kunstenaar.

Het oeuvre van De Fromantiou bestaat vandaag de dag uit een groep van ongeveer 35 schilderijen. Meer dan de helft daarvan is te zien op de tentoonstelling. Er zijn onder andere schilderijen opgenomen uit het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Duitsland en België. Zijn stillevens zijn aangevuld met schilderijen van collega-schilders en andere werken die betrekking hebben op tot zijn levensloop.Van Maastricht naar Potsdam
Dat Henri de Fromantiou werd geboren in Maastricht is te lezen op zijn ondertrouwakte. Hij verbleef echter niet lang in deze stad. Uit de doopakte van zijn jongste broertje blijkt dat het gezin al enkele jaren later in Breda woonachtig was. De reislustige schilder ging als jong volwassene naar Den Haag en Amsterdam in de hoop er zijn weg naar succes te vinden. Zijn zoektocht en inzet werden beloond toen hij in 1670 werd aangesteld als hofschilder van Friedrich Wilhelm, de latere Grote Keurvorst van Brandenburg.

De woorden ‘Henricus de Fromantiou, pictor De Sa Serenité Electorale de Brandenburg’ staan vol trots vermeld onder het portret van de schilder. Prenten als deze werden vervaardigd voor welgestelden om cadeau te doen aan familie en kennissen. De Fromantiou is afgebeeld als een groots man die zeer voldaan was met zijn functie als ‘pictor’. Zijn takenpakket groeide aanzienlijk uit over de jaren in Potsdam: naast zijn functie als hofschilder trad hij op als restaurator, kunstagent en beheerder van de schilderijenverzameling. Hij werd zeer gewaardeerd aan het hof, waardoor ook de opvolger van de Grote Keurvorst, Friedrich III, geen afstand wenste te doen van zijn diensten. De waardering was wederzijds want hij bleef tot aan zijn dood verbonden aan het hof in Brandenburg.

Catalogus
Over Henri de Fromantiou bestond nog geen monografie en maar op zeer beperkte schaal literatuur. De publicatie die bij de tentoonstelling verschijnt zal deze kunsthistorische lacune vullen. Hierin zijn essays opgenomen van verschillende auteurs die gaan over Henri de Fromantious levensloop, zijn functie aan het hof, zijn oeuvre en zijn rol als kunstagent. De catalogus Vorstelijke illusies is zowel in de winkel als de museumwebshop te verkrijgen voor 29,50 euro en wordt in het Engels en het Nederlands uitgebracht.Randprogramma
In de periode van de tentoonstelling vinden verschillende activiteiten plaats waarbij het Bonnefantenmuseum de schilder in de spotlight zet. Wij nemen de bezoeker graag mee naar de 17de eeuw van Henri de Fromantiou en creëren daarbij een beleving voor jong en oud. Gedurende de tentoonstellingsperiode wordt bovendien een open atelier ingericht. Henri’s Atelier wordt dagelijks bemand door twee amateurschilders die een 17de-eeuws geïnspireerd bloem- of jachtstilleven naschilderen. Kijk voor het totale aanbod op de website.

Feitelijke gegevens
Tentoonstelling: Henri de Fromantiou – Vorstelijke illusies
Tentoonstellingsperiode: 6 maart 2015 – 28 juni 2015

Catalogus: Henri de Fromantiou – Vorstelijke illusies
ISBN: 978 90 822965 1 8
Aantal pagina’s: 124
Prijs: Euro 29,95
Verkrijgbaar vanaf 6 maart 2015