Ouderen eisen zekerheid over pensioen


DEN HAAG – Gepensioneerden bijten deze week, tijdens een tweedaagse hoorzitting van de Tweede Kamer, van zich af. Martin van Rooijen, oud-staatssecretaris van Financiën, voert dan namens hen het woord als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Hij is bereid het pensioenakkoord tot aan de hoogste rechter aan te vechten, omdat hij zekerheid wil over de pensioenaanspraken. Er wordt al een spaarpot gevormd voor het juridische gevecht via de stichting Pensioenfatsoen.

Voor Van Rooijen is het zogeheten invaren van bestaande pensioenaanspraken in het nieuwe systeem onaanvaardbaar, omdat dit te weinig zekerheid biedt over de hoogte van de uitkeringen. Hij zegt bereid te zijn om desnoods zijn gelijk te halen bij het Europese hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Rick Lawson, hoogleraar Europese bescherming van Mensenrechten aan de Universiteit van Leiden, zich over deze kwestie gebogen. Het is volgens hem de vraag of aantasting van de pensioenaanspraken gezien moet worden als het ontnemen van eigendom, hetgeen in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens Lawson laat het Hof veel ruimte aan de nationale overheden en moet de staat het wel heel bont maken wil het Hof concluderen tot schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lawson heeft een aantal recente zaken bij het Europese Hof rond pensioenen en sociale zekerheid op een rij gezet. Hij concludeert dat het Hof bereid is om „door financiële krapte ingegeven hervorming van pensioenstelsels, die soms tot substantiële kortingen leiden, te aanvaarden. Wel kunnen zich problemen voordoen als een stelselherziening specifieke groepen veel harder treft dan anderen en de gevolgen voor de betrokkenen aanzienlijk zijn.”

Voor Van Rooijen zit de pijn in het nieuwe pensioenstelsel vooral in het afstempelen van pensioenen, dat in de toekomst niet meer het uiterste middel zal zijn na premieverhoging en bijstorten. Hij vindt dat de pensioenpremie kostendekkend moet zijn en dat buffers gevormd moeten worden. Van Rooijen wil in de Tweede Kamer afrekenen met het misverstand dat de ouderen de pensioenfondsen willen leeg eten en de jongeren het nakijken geven: „Wij verzetten ons niet tegen het achterwege laten van indexeren, ofwel het aanpassen van de pensioenen aan gestegen lonen of prijzen, juist omdat we dat de pensioenen voor de toekomst veilig willen stellen.”


Bron Telegraaf