Ouderen vinden moeilijk een baan

Slechts twee procent van de vacatures werd in 2011 ingevuld door een 55-plusser. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van UWV naar de Nederlandse vacaturemarkt. Ongeschoolden werden op vijf procent van de vacatures aangenomen, terwijl bedrijven aan veertien procent van de banen geen opleidingseisen stelden. Ook de positie van arbeidsgehandicapten is weinig rooskleurig. Maar een beperkt deel van de werkgevers had het afgelopen jaar een arbeidsgehandicapte in dienst.

werk ouderen

UWV maakt dit jaar 150 extra werkcoaches vrij voor de dienstverlening aan 55-plus werkzoekenden. De ondersteuning van arbeidsgehandicapten blijft, ondanks de forse bezuinigingen op het budget van UWV, op peil.

Vraag naar personeel verder afgenomen
Uit het onderzoek Vacatures in Nederland 2011, dat onderzoeksbureau APE uitvoerde in opdracht van UWV, blijkt dat er het afgelopen jaar sprake was van een verder afnemende vraag naar personeel. Zowel het aantal vervulde, openstaande als ontstane vacatures vertoonde een daling ten opzichte van 2010 en 2009. Jongeren werden veel vaker aangenomen dan ouderen. Van de circa 650 duizend vacatures vorig jaar werd 37 procent vervuld door jongeren tot 25 jaar en slechts twee procent door 55-plussers. Ook in 2010 en 2009 was het percentage 55-plussers dat werk vond zo laag. Bedrijven die moeite hebben om personeel te vinden namen vorig jaar wel vaker ouderen aan. Dit was vooral het geval in de sectoren overheid, zorg en welzijn.

Klein deel bedrijven heeft arbeidsgehandicapte in dienst
Werkgevers namen het afgelopen jaar 10.000 arbeidsgehandicapten aan, waaronder 7.000 mensen met een Wajong-uitkering. Van de onderzochte bedrijven had dertien procent een of meerdere arbeidsgehandicapten in dienst, zo blijkt uit het onderzoek. De meerderheid van de bedrijven (71%) die geen arbeidsgehandicapten in dienst had, heeft dit ook nooit overwogen te doen. In 2010 was dit percentage nog zestig procent. Het onderzoek laat zien dat de meeste bedrijven bekend zijn met subsidieregelingen voor arbeidsgehandicapten, maar dat dit niet leidt tot grotere bereidheid om arbeidsgehandicapten aan te nemen.

Kansen voor kwetsbare groepen werkzoekenden
“Ouderen krijgen het nog moeilijker nu de werkloosheid oploopt en het aantal vacatures afneemt”, aldus directeur AndrĂ© Timmermans van UWV WERKbedrijf in reactie op het rapport. “Toch is het belangrijk om ze te behouden voor de arbeidsmarkt. Als er straks weer krapte is, hebben we iedereen immers hard nodig. UWV zal zich in 2012, meer nog dan voorheen, richten op het bieden van kansen aan werkzoekenden met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt. En op werkgevers die deze werkzoekenden een kans willen geven. Niemand verdient het om onvrijwillig langs de kant te staan.”

Uitbreiding netwerkgroepen 55-plus
UWV maakt komend jaar ruim 150 extra werkcoaches vrij voor de begeleiding van 55-plus werkzoekenden. Ze worden onder meer ingezet voor de begeleiding van netwerkgroepen. UWV is enkele jaren geleden gestart met groepsgewijze ondersteuning van 55-plussers en breidt deze aanpak vanwege de goede resultaten nu uit.

Over het onderzoek
Vacatures in Nederland is een jaarlijks onderzoek van UWV onder 5.000 bedrijven naar de ontwikkeling van de vacaturemarkt in Nederland. Uitzendvacatures maken geen deel uit van het onderzoek. Hierdoor ontstaat een beeld van de reguliere vacaturemarkt. Het rapport brengt ook in beeld hoe werkgevers personeel werven en aannemen. UWV gebruikt de informatie om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verder te verbeteren.