Ouderenorganisaties sturen Tweede Kamer pleitnota pensioenfondsbestuur

De in de CSO samenwerkende ouderenorganisaties (NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO) hebben de leden van de Tweede Kamer laten weten zéér ontevreden te zijn over het debat dat is gevoerd over de invoering van de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en de kwaliteit van de beantwoording door staatssecretaris Klijnsma. De ouderenorganisaties hebben vrijdagmiddag een pleitnota naar de betrokken Kamerleden gestuurd, met daarin de grote bezwaren.

In de wet versterking Bestuur Pensioenfondsen staat de beperking dat het aantal deskundige gepensioneerden beperkt moet worden tot maximaal 25% van het aantal bestuursleden van een pensioenfonds. De ouderenorganisaties maken hier bezwaar tegen, omdat dit een ongelijke behandeling is ten opzichte van bestuursleden uit andere groepen deelnemers in pensioenfondsbesturen. Op een enkeling na zijn de Kamerleden niet ingegaan op dit bezwaar van de ouderenorganisaties.

Bovendien zijn de ouderenorganisaties van oordeel dat een beroep bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam voor deelnemers- en pensioengerechtigdenraden mogelijk moet zijn.

In het Kamerdebat werd voorgesteld de werkgevers ook een rol te geven in deelnemersraden. Dat is raar, want zij zijn geen deelnemer in pensioenfondsen. De ouderenorganisaties vinden het dan ook voor de hand liggen dat werkgevers geen rol krijgen in deelnemersraden.

De maatregelen in deze nieuwe wet zijn in strijd met de al aangenomen wet Koser Kaya Blok, waarin onder meer de deelname van gepensioneerden aan het bestuur geregeld was. Het is op z’n zachts gezegd, merkwaardig dat regelgeving in een bestaande wet zomaar overboord wordt gegooid.