Overdrachtsbelasting maatregel kan binnen twaalf maanden leiden tot ru

Magazine  »  Wonen & interieur (137 artikelen)  »  Wonen & interieur (79 artikelen)

Recentelijk heeft het kabinet besloten de overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2%. Het 2% tarief geldt voor een jaar en is ingesteld om de woningmarkt uit het slop te trekken. Uit onderzoek dat afgelopen week is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder ruim 800 consumenten, blijkt onder meer dat het aantal huishoudens met verhuisplannen enorm is toegenomen dankzij de maatregel. De regeling kan leiden tot ruim 50.000 extra woningtransacties afhankelijk van de mate waarin de extra vraag aansluit op het woningaanbod. Hiermee kan verwacht worden dat het aantal woningtransacties in Nederland weer richting het niveau van voor de economische crisis stijgt.

overdrachtsbelasting

Flinke toename aantal huishoudens met verhuisplannen


Met ingang van 15 juni 2011 is het tarief van de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Het nieuws van deze tijdelijke verlaging is inmiddels goed doorgedrongen tot de Nederlandse woonconsument; momenteel is 69% op de hoogte van deze maatregel. Daarnaast is 1 op de 12 huishoudens van plan binnen nu en één jaar een woning te kopen. Van deze huishoudens was de meerderheid al voor het invoeren van de maatregel van plan om binnen één jaar een woning te kopen. Vooral mensen die al eigenaar zijn van een koopwoning hadden reeds verhuisplannen.
Van alle Nederlandse huishoudens geeft 1% aan nu zeker binnen één jaar een woning te willen kopen dankzij de verlaging van de overdrachtsbelasting; 2% geeft aan dat de kans dat men binnen één jaar een woning gaat kopen is door de regeling toegenomen.

Maatregel kan binnen twaalf maanden tot ruim 50.000 extra woningtransacties leiden
Tussen verhuisplannen en het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen ligt echter vaak nog een groot verschil. Het aantal transacties in koopwoningen lag voor de crisis rond de 200.000. In 2009 en 2010 was het aantal koopwoning transacties aanzienlijk lager met circa 126.000 transacties als gevolg van de economische crisis. Uitgaande van deze cijfers is het daarom niet aannemelijk dat iedereen met verhuisplannen ook daadwerkelijk zal verhuizen. Het is bijvoorbeeld zeer aannemelijk dat mensen met een koopwoning hun huidige woning eerst willen verkopen alvorens zij daadwerkelijk een andere woning kopen. Dit kan de verhoging van het aantal woningtransacties in de komende maanden frustreren.
Om deze redenen is het noodzakelijk om gebruik te maken van een voorspellingsmodel om tot een realistisch aantal verwachte woningtransacties te komen. Uit deze berekening blijkt dat de maatregel kan leiden tot ruim 50.000 extra woningtransacties. Of dit aantal uiteindelijk zal worden gerealiseerd, is vooral afhankelijk van de mate waarin deze vraag aansluit op het woningaanbod. Met deze extra transacties kan verwacht worden dat het aantal woningverkopen weer richting het niveau van voor de economische crisis stijgt. Met name makelaars, hypotheekverstrekkers, bouwmarkten en uitvoerende partijen in de afbouwsector zullen hier de komende periode van meeprofiteren.