Pletten van pillen kan fataal zijn.

Pletten van pillen kan de werking veranderen.
Pletten van pillen kan de werking veranderen.

Experts waarschuwen dat het fijndrukken van pillen om ze gemakkelijker in te kunnen slikken, serieuze neven-effecten kunnen veroorzaken en zelfs soms fataal zijn.

De groep experts, waaronder apothekers en advocaten, zeiden dat een pil vaak een bepaalde coating heeft dat effect heeft op hoe en hoe snel de werkende stof vrijgegeven wordt in het lichaam. Het pletten kan dit complexe systeem verstoren. Voorzitter van de groep David Wright, vertelde dat mensen met slikproblemen de medicijnen beter als pleisters, inhalers of in vloeibare vorm kunnen krijgen.

Verhoogd risico
Geschat wordt dat zo’n 60% van de ouderen moeite hebben met het inslikken van pillen. Eerdere onderzoeken wezen uit dat 80% van het verplegend personeel in verzorgingshuizen als oplossing de pillen fijndrukten om de ouderen het nemen van de medicijnen te vergemakkelijken. Zo’n 30 miljoen recepten worden er per jaar uitgeschreven die geassocieerd zijn met ongunstige reacties bij pletten.

Onder de medicijnen die niet geplet mogen worden, bevinden zich o.a. het borstkanker middel Tamoxifen en morfine. De persoon die het middel Tamoxifen breekt kan het middel inademen, wat gevaarlijk is voor mensen die zwanger zijn. Pletten van morfine kan leiden tot een fatale snelle afgifte van het medicijn.

Nifedipine, het angina en bloeddruk medicijn, kan duizeligheid, hoofdpijnen en verhoogd risico op een beroerte of een hartaanval veroorzaken als het fijngemalen genomen wordt. Bovendien, betekent het dat als een pil een speciale coating heeft om de werkende stof over een lange periode langzaam vrij te geven, die werking verstoort wordt. Hierdoor moeten patiënten vaker medicijnen nemen omdat de pil sneller uitgewerkt is.

De experts zeggen dat patiënten of hun familie vaak het advies krijgen van hun verzorger of huisarts om de pillen fijn te drukken. De fabrikanten van de medicijnen, waarschuwen de huisartsen en verplegers dat zij wettelijk aansprakelijk zijn, en aangeklaagd kunnen worden wegens nalatigheid, als zij adviseren de pillen te pletten of een capsule te openen.

Alternatieven
Doktoren horen na te vragen of de patiënten problemen hebben bij het innemen van pillen voordat zij een recept uitschrijven. De meeste medicijnen zijn ook verkrijgbaar in vloeibare vorm, pleisters of inhalers. Al met al is het dus heel belangrijk dat ook de mensen weten dat tabletten zo ingenomen horen te worden als beschreven op de bijsluiters. Goed om te weten!


bron: news.bbc.co.uk