Portret geuzenaanvoerder Lumey vanaf 22 maart in Museum Den Briel

Den Briel viert op 1 april de 450e verjaardag van de inname door de Geuzen. Dat gaat gepaard met bijzondere festiviteiten en exposities. Zo toont Museum Den Briel vanaf 22 maart tot en met 17 april een bijzonder portret van geuzenleider Lumey.

Het Nationaal Archief in Den Haag gaf het prachtige portretje van Lumeiy in tijdelijke bruikleen. Diderik Wouterszoon van Catwijk, pastoor van Wassenaer, schilderde het kort na 1572.

Stille getuigenis
Het Museum Den Briel schenkt veel aandacht aan het belang van dit portret. Het is een stille getuigenis van de geschiedenis. Ook wijst het op het belang van het behoud van cultureel erfgoed.
Het onderschrift onder het portretje is een chronogram (jaardicht). Daarin worden de letters M, D, C, L, X, U, V, W, I
en Y als Romeinse cijfers beschouwd. Samen leveren ze een jaartal op. In dit geval maakte de kunstenaar een foutje. Alleen door de D (met getalwaarde 500) weg te laten, levert het jaardicht het jaartal 1572 op.

Artikel links

Scroll to Top