Postzegels verzamelen bekijk Filahome.com de Filatelistische Encyclope

Magazine  »  Hobby’s (333 artikelen)  »  Hobby’s (118 artikelen)

De Filahome Filatelistische Encyclopedie is bedoeld voor postzegelverzamelaars die iets meer willen weten over postzegels, filatelie, de praktijk van het verzamelen van postzegels. Hier treft u informatie aan over de eerste postzegels, briefkaarten, poststukken etc. Bekijk de Filatelistische Encyclopedie.

postzegels verzamelen filahome

Recente aanvullingen Filahome Filatelistische Encyclopedie


Hieronder treft u recente aanvullingen van de Filahome Filatelistische Encyclopedie aan.

Zeldzaamheid en postzegelprijs
De prijs van een postzegel of een postwaardestuk is afhankelijk van een groot aantal factoren. Kwaliteit en zeldzaamheid zijn belangrijke factoren, maar er moet uiteraard ook vraag bestaan naar de postzegel, brief of het postwaardestuk. Voor bijna alles wat de filatelie te bieden heeft bestaan verzamelaars, maar deze filatelisten zijn niet altijd in de markt voor een specifieke aanbieding.
Zeldzaamheid en postzegelprijs

Verzameling voor een goede prijs verkopen
Het zal voor de meeste verzamelaars niet meevallen om hun verzameling met winst te verkopen. Zeker in een teruglopende markt, dus als veel verzamelaars stoppen met het verzamelen van een bepaald land of thema, kan bij verkoop niet zo gemakkelijk de prijs worden verkregen die de verzamelaar bij aankoop heeft betaald.
Verzameling voor een goede prijs verkopen

Prijs en hoeveelheid bij uw postzegelaankoop
De prijs van een postzegel is geen vaststaand feit. Hiervoor kunnen we een catalogus raadplegen. De hierin genoemde prijzen zullen echter zelden gevraagd worden. De aankoopprijs van de postzegels die u koopt is afhankelijk van veel factoren. Uiteraard speelt ook kwaliteit een grote rol. Daarnaast bepalen toevallige marktfactoren de aan- en verkoopprijs. De grootste prijsverschillen kunt u noteren als u een complete verzameling koopt.
Prijs en hoeveelheid bij uw postzegelaankoop

Gratis antwoordnummer
Soms wil een bedrijf graag een reactie van u ontvangen en wil het daarom de portokosten van uw brief betalen. Bedrijven die dit willen, maken gebruik van een antwoordnummer van TNT Post. De postdienst houdt dan bij hoeveel post er bezorgd wordt aan het antwoordnummer en rekent de kosten met de ontvanger af.
Gratis antwoordnummer

Prijsbepaling door postzegelhandelaar
Hoewel postzegelcatalogi door de postzegelhandelaar als richtpunt worden gebruikt, worden postzegels zelden afgerekend tegen de in de catalogus vermelde prijzen. Dit heeft meerdere oorzaken.
Prijsbepaling door postzegelhandelaar

Dag van de Postzegel
De Dag van de Postzegel is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is een internationaal gebeuren. De Dag van de Postzegel wordt echter niet in alle landen steeds op dezelfde dag gevierd, meestal op de eerste zondag na 9 oktober. De Dag van de Postzegel wordt door filatelisten gevierd met ruilbeurzen, tentoonstellingen en andere bijzondere bijeenkomsten van filatelisten.
Dag van de Postzegel

Persoonlijke postzegel

Een persoonlijke postzegel is een postzegel waarin een afbeelding van de klant van de postdienst is opgenomen. Postdiensten stellen voor persoonlijke postzegels een basisontwerp beschikbaar, waarin het land van uitgifte en de waarde staat vermeld. De klant van de post kan via het internet een afbeelding naar de postdienst zenden.
Persoonlijke postzegel

Geldigheidsduur
Met de geldigheidsduur bedoelen filatelisten de looptijd gedurende welke postzegels voor frankering kunnen worden gebruikt. De geldigheidsduur is bijna altijd langer dan de periode dat de postzegels door de postdienst aan het loket worden verkocht, maar ook op deze regel zijn uitzonderingen voorgekomen. Er bestaan zelfs postzegels die maar één dag geldig zijn geweest.
Geldigheidsduur

Hoe een postzegel wordt gemaakt
Elk jaar ontvangen de postdiensten vele verzoeken voor het uitgeven van een postzegel. Verenigingen, bedrijven en instellingen willen op die manier extra aandacht voor hun werk. De keuze van de onderwerpen is niet gemakkelijk, want veel instanties vragen om aandacht voor bijzondere gebeurtenissen en jubilea.
Hoe een postzegel wordt gemaakt

Abonnement op nieuwe postzegels
Het afsluiten van een abonnement is een zeer efficiënte manier voor de verzamelaar om er voor te zorgen dat geen nieuwe uitgifte over het hoofd wordt gezien. De verzamelaar kan hiervoor terecht bij een postdienst, een postzegelvereniging of een postzegelhandelaar.
Abonnement op nieuwe postzegels

Ramppoststuk
Een postzending die na een brievenbusbrand, een schipbreuk, een vliegtuigramp, een treinongeluk, een brand op een postkantoor of op een andere manier tijdens het postvervoer ernstig beschadigd raakt, wordt een rampstuk of ramppoststuk genoemd.
Ramppoststuk

Aangetekend
Het verzenden van aangetekende brieven heeft vooral ten doel om de behandeling bij de postvervoerder zo goed mogelijk te kunnen volgen. De verzender krijgt op het postkantoor een ontvangstbevestiging en bij aflevering moet de geadresseerde voor ontvangst tekenen.
Aangetekend

Rebutenafdeling
Onjuist geadresseerde post die door de postdienst niet bij de geadresseerde kan worden bezorgd en ook niet kan worden geretourneerd, omdat de verzender is vergeten om dit aan de buitenkant van het poststuk te vermelden, wordt doorgestuurd naar de rebutenafdeling of afdeling Onbestelbare Postzendingen van TNT in Den Haag.
Rebutenafdeling

Rasterdiepdruk

Rasterdiepdruk, rotogravure of fotogravure is een drukmethode die veel wordt toegepast bij het drukken van Nederlandse postzegels. Vooral bij postzegels die in grote oplagen verschijnen wordt rasterdiepdruk toegepast.
Rasterdiepdruk

Postwezen na de Franse Tijd
Nadat de Fransen in 1813 na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig uit Nederland vertrokken, bleef de in de Franse Tijd ingestelde ‘Instruction Générale’, waarin de organisatie van het postwezen zeer uitgebreid werd voorgeschreven, grotendeels van kracht. De Fransen hadden in enkele jaren een revolutie binnen ons postwezen tot stand gebracht.
Postwezen na de Franse Tijd