Primeur dottertechniek voor het eerst in Nederland toegepast bij longz

Medisch specialisten van VUmc hebben als eersten in Nederland een patiënt met de ernstige longziekte CTEPH gedotterd. De behandeling is succesvol en zonder complicaties verlopen. Dankzij deze bijzondere vorm van dotteren is een ingrijpende operatie niet nodig.Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n tienduizend mensen longembolieën. Dit is een levensbedreigende aandoening waarvoor een lange behandeling met bloedverdunners noodzakelijk is. Ondanks deze medicatie zal bij een deel van de patiënten de ziekte chronisch worden. De stolsels lossen dan niet op en er ontstaat een te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen. Hierdoor kan de patiënt zich niet zwaar inspannen en is de levensverwachting beperkt. Dit wordt ‘Chronic ThromboEmbolic Pulmonary Hypertension’ genoemd, kortweg CTEPH.

Dotteren is soms alternatief
De standaardbehandeling voor CTEPH is een ingrijpende operatie, waarbij de chirurg de stolsels handmatig verwijdert. Soms zitten deze stolsels te diep en is opereren niet mogelijk. Deze patiënten kunnen nu worden geholpen door het dotteren van de dichtgeslibde longslagaders – een techniek die balloon pulmonary angioplasty wordt genoemd. “In Europa voert maar een handje vol ziekenhuizen deze procedure uit”, zegt longarts Harm Jan Bogaard van VUmc. Als behandelend arts riep hij de hulp in van interventiecardioloog Niels van Royen en interventieradioloog Rutger Lely. “Wij zijn in Duitsland gaan kijken, bij een specialist die deze behandeling al vaak heeft uitgevoerd”, zegt Van Royen. “Deze expert was ook in VUmc aanwezig bij de eerste Nederlandse behandeling, om te kijken hoe we het deden.”

Ballonnetje opblazen
Bij het uitvoeren van de BPA-dotterbehandeling werken de interventieradioloog en de interventiecardioloog intensief samen. Zij brengen een katheter in via de lies en deze wordt via het hart in de slagaderen van de longen gebracht. Op de locatie van een vernauwing (meestal gaat het dan om een verlittekend bloedstolsel dat de vorm heeft aangenomen van een spinnenweb) wordt een ballonnetje opgeblazen. “Dit lijkt op het dotteren van bijvoorbeeld een kransslagader. Het verschil zit hem erin dat we rekening moeten houden met de specifieke eigenschappen van de bloedvaten in de longen en dat we geen stents plaatsen”, vertelt interventieradioloog Lely.

Behandeling gaat stapsgewijs
De behandeling van CTEPH gaat stapsgewijs, dus met een aantal van deze behandelingen, met steeds een maand rust voor de patiënt. “Hierdoor is de behandeling veel veiliger dan men vroeger dacht”, zegt Bogaard. Overigens zal de patiënt nooit helemaal genezen, maar de bloeddruk in de longen kan door de dotterbehandelingen wel stapsgewijs dalen. De meeste patiënten zullen ook na de behandeling medicijnen moeten blijven gebruiken. Dankzij het dotteren gaat naar verwachting wel de levensverwachting van de patiënt omhoog en hij of zij zal zich beter kunnen inspannen.