Promotieplan Vakantievaren in uitvoering

Recreatietoervaart in Overijssel
Recreatietoervaart in Overijssel

Recreatietoervaart is een belangrijk onderdeel van het toerisme in Overijssel. Waterwegen in de IJsseldelta en het WaterReijk Weerribben Wieden behoren zelfs tot de drukst bevaren wateren door recreatietoervaarders.

Om de watersportsector in het noordwesten van Overijssel een impuls te geven is het initiatief genomen om te komen tot een promotieplan ‘Vakantievaren’. HISWA Vereniging, IJsseldelta Marketing, WaterReijk Weerribben Wieden Marketing en het GOBT hebben hiervoor de handen ineen geslagen en enthousiasme ontmoet bij ondernemers en overheden.

Na jarenlange voorbereidingen is het financiële draagvlak voor het plan onlangs gerealiseerd. Samen met de initiatiefnemers participeren de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland, de provincie Overijssel, KopTop en Zwolle Kampen Netwerkstad in het project ‘Vakantievaren’, waarvan de voorbereidingen zijn gestart.

Begin 2010 wordt de landelijke website www.vakantievaren.nl uitgebreid met toeristische vaarinformatie over de IJsseldelta en het WaterReijk Weerribben Wieden. In het voorjaar worden meertalige strooifolders aan toervaarders uitgedeeld bij VVV’s, passantenhaven, bruggen en sluizen. Met persberichten, journalisten-ontvangsten en presentaties wordt vervolgens extra media-aandacht voor de regionale watersportsector gegenereerd. Doel is de passerende toervaarders één of enkele dagen langer te laten blijven en de regionale een economie een impuls te geven.

Artikel links