Radiotelescoop ziet dubbel

Magazine  »  Actualiteiten (656 artikelen)  »  Wetenschap (54 artikelen)

Een internationaal team onder leiding van ASTRON heeft met een nieuwe elektronisch gestuurde radiotelescoop een pulsar (een neutronenster) en de Melkweg op twee verschillende plekken aan de hemel waargenomen. Deze waarneming is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van innovatieve technologie, die toegepast gaat worden in een nieuwe generatie van radiotelescopen. Met de gelijktijdige waarneming van de pulsar en de Melkweg is aangetoond dat deze nieuwe software telescoop klaar is voor de volgende stap naar nieuwe astronomische ontdekkingen.

embrace dubble beam

De waarnemingen zijn gedaan met een prototype radiotelescoop, genaamd EMBRACE (“Electronic Multi-beam Radio Astronomy Concept”), die gebaseerd is op een geheel ander concept dan gebruikelijk is bij gangbare telescopen zoals de radiotelescoop in Westerbork. Het succes van deze gelijktijdige waarneming toont de bruikbaarheid aan van EMBRACE voor de Square Kilometre Array (SKA), een grootschalige internationale radiotelescoop die op het zuidelijk halfrond geplaatst zal worden. ASTRON is een van de leidende instituten die bijdraagt aan de ontwikkeling van de SKA.

In plaats van de gangbare techniek met parabolische schotels met één centrale ontvanger, ontvangt EMBRACE signalen uit de hemel met een groot aantal kleine antennes, die elk een eigen ontvanger hebben en over een groot oppervlak verspreid zijn. De signalen die al die kleine ontvangers opvangen, worden met elkaar gecombineerd zodat de richting waarin de telescoop waarneemt elektronisch gestuurd kan worden. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat er gelijktijdig in meerdere richtingen met een groot blikveld aan de hemel kan worden waargenomen.

Dion Kant, projectleider van EMBRACE : “Er wordt op diverse plekken in de wereld gewerkt aan nieuwe concepten voor SKA. Bij ASTRON is een internationale groep er voor het eerst in geslaagd twee metingen parallel uit te voeren met een elektronisch gestuurde telescoop op hoge frequenties (1.4 GHz). We waren verheugd dat het het meteen werkte toen het systeem na de nodige voorbereiding werd aangezet”.

De EMBRACE telescoop is ontwikkeld in het kader van het Europese programma “SKA Design Study” (SKADS), dat deels gefinancierd is door de Europese Commissie (in het zesde kaderprogramma) en deels door de deelnemende Europese instituten. Binnen het EMBRACE project werken internationale partners uit Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland nauw samen, wat geresulteerd heeft in de unieke waarneming van twee hemelobjecten die ver uit elkaar staan. Naast de EMBRACE prototype telescoop in Westerbork is er ook een exemplaar in Nan(cc)ay (Frankrijk) geplaatst waar vergelijkbare experimenten uitgevoerd gaan worden. De ervaringen die in Nederland en Frankrijk worden opgedaan zijn van groot belang voor het ontwerp van de SKA.