Reactie op miljoenennota kabinet klinkt positief maar ANBO stelt vraag

‘’De woorden van koning Willem-Alexander in de Troonrede om niet te bezuinigen, maar juist te investeren in alle generaties, biedt hoop voor jong en oud’’, stelt KBO-PCOB. De ANBO stelt zich kritischer op.

De Miljoenennota verkondigt een lastenverlichting voor veel Nederlanders. Maar wat betekent dat voor senioren? ‘Door de coronamaatregelen en de benodigde investeringen in de economie kampt het kabinet met een enorm begrotingstekort.’’, stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van de ANBO.

Senioren wellicht alsnog in de min

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “De proof of the pudding is in the eating. De afgelopen jaren zijn de koopkrachtvoorspellingen ook niet uitgekomen, dus we moeten eerst maar zien hoe een-en-ander uitwerkt. En of de voorgestelde plannen ook echt een verbetering betekenen van de koopkracht van de Nederlandse ouderen. Want ook factoren als de stijging van de huren, de hogere zorgpremie en naar waarschijnlijkheid een stijging van de lokale lasten spelen mee. Het kleine beetje extra koopkracht kan door deze lastenstijgingen weer teniet worden gedaan waardoor veel senioren alsnog in de min zullen komen.”

Rek uit portemonnee van veel ouderen
Volgens een peiling van de ANBO van afgelopen week verwacht 71% van de senioren volgend jaar een stijging van de lasten. Voor 26 procent van de ouderen is verder bezuinigen op hun uitgaven niet mogelijk, omdat hun inkomen door gebrek aan indexatie achteruit loopt. Bovendien gaat de zorgpremie omhoog door de stijgende zorgkosten.
Den Haan: “We laten ons dus niet meteen blij maken met een dode mus, want er zijn nog veel zaken niet uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het pensioenakkoord waar nog heel veel onzekerheden in zitten. Ook al gaan mensen er in de voorspellingen van deze miljoenennota iets op vooruit, de dreiging dat de pensioenen gekort worden, is nog niet van de baan. Een verdere daling van de koopkracht van miljoenen gepensioneerden is wat ons betreft onacceptabel.”.

Verlaging inkomstenbelasting scheelt een beetje
Het kabinet wil de koopkracht een steuntje in de rug geven door de inkomstenbelasting te verlagen. Het laagste tarief daalt met 0,2%. ‘’Dat scheelt een beetje: voor iemand met een jaarinkomen van 35000 euro, levert dat 70 euro op’’, stelt de ANBO. ‘’Daarnaast zullen de heffingskortingen omhoog gaan. Ten slotte stijgt het heffingsvrij vermogen, wat betekent dat mensen minder belasting betalen over hun spaargeld.’’

De kloof tussen generaties
Manon Vanderkaa hoopt dat het kabinet de boodschap van de koning ter harte neemt om die verbindende rol te spelen tussen de generaties. En dat het kabinet evenwichtige keuzes op de verschillende beleidsdossiers maakt en recht doet aan alle generaties. Voor werkend en niet werkend, mensen die vitaal zijn of juist kwetsbaar, jong en oud. Aan iedereen moet perspectief worden geboden. Juist omdat corona ons allemaal raakt.”

Impuls woningmarkt
ANBO is wel positief over de impuls die het kabinet wil geven aan de woningmarkt. Liane den Haan: “We zijn blij met het bericht dat de Rijksoverheid de woningmarkt een impuls gaat geven. De woningnood is hoog, de prijzen rijzen de pan uit en het is met name voor starters en ouderen bijna onmogelijk om een geschikte woning te vinden. Dat zorgt ervoor dat ouderen te lang in ongeschikte woningen blijven wonen en daardoor vaak meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Hoog tijd om actie te ondernemen. De verlagen van de verhuurderheffing is wat ons betreft een stapje in de goede richting maar het zou beter zijn de hele verhuurdersheffing af te schaffen. Daarbij is een investering van 200 miljoen euro natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat.”

Slecht nieuws voor huurwoningen

Daarnaast is er ook slecht nieuws op het gebied van huurwoningen. De inkomensgrens van alleenstaanden om voor de sociale huur in aanmerking te komen gaat omlaag. Dat betekent dat nog minder mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dat maakt het voor senioren onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of als ze die nodig hebben. Daarom trok ANBO samen met woningcorporaties Woonzorg Nederland, Habion en SOR vorig jaar aan de bel.

Kortom:
Het kabinet doet het positief klinken, maar ANBO ziet nog wel wat haken-en-ogen en zal nauw toezien op de koopkrachteffecten voor senioren.

Artikel links
 ANBO