Recent onderzoek naar leidt tot expositie

Cornelis van Spaendonck, koolroos, Noord Brabants Museum
Cornelis van Spaendonck, koolroos, Noord Brabants Museum

De gebroeders Gerard & Cornelis van Spaendonck bekleedden als bloemschilders een belangrijke positie in het artistieke milieu van Parijs rond 1800. Zo blijkt uit recent onderzoek. Dit geeft het Noordbrabants Museum inspiratie tot de expositie De geur van succes. Gerard & Cornelis van Spaendonck, bloemschilders in Parijs. Deze is te zien van 26 april t/m 25 augustus 2019in Den Bosch.

De geur van succes vertelt het verhaal van de twee Brabantse broers van Spaendonck.Ze waren succesvolle carrières in Parijs rond de periode van de Franse revolutie.

Antwerpen
De Brabantse gebroeders Gerard (Tilburg 1746-1822 Parijs) en Cornelis (Tilburg 1756-1839 Parijs) van Spaendonck leerden het schildersvak in Antwerpen.
Met Gerard voorop vertrokken ze van daaruit naar Parijs waar ze snel carrière maakten als bloemschilders.Op dat moment waren er in Parijs geen toonaangevende bloemschilders actief en juist daarmee wisten de broers zich te onderscheiden.
Koning Lodewijk XVI stelde Gerard zelfs aan tot koninklijk miniatuurschilder van bloemen, terwijl Napoleon hem voor zijn verdiensten het Legioen van Eer zou toekennen. Cornelis was korte tijd artistiek directeur van de porselein-manufactuur in Sèvres.

Influencers van de 18de eeuw
Vanwege hun grote invloed op de Parijse mode, zouden de broers vandaag de dag als influencers worden betiteld. De schilderijen en miniaturen van de Van Spaendoncks sierden:
• de salons van de Franse adel,
• de privévertrekken van koningin Marie-Antoinette,
• snuif- en poederdoosjes gretig aftrek vonden bij de dames van de gegoede burgerij.
• De prenten met hun botanische studies werden in grote oplages en in verschillende edities en kleuren uitgebracht en met aanzienlijke winst verkocht.
Zo verwierven de broers uiteindelijk een riante en invloedrijke positie in het artistieke milieu, een positie die zij zowel tijdens als na de roerige periode van de Franse revolutie wisten te behouden.

Tentoonstelling met grootste eigen collectie

De expositie toont bloemstillevens, miniaturen op snuifdoosjes, gravures met botanische studies, brieven en portretten van beide broers, afkomstig uit verzamelingen in België, Frankrijk en Nederland. Met ruim 30 objecten uit eigen collectie bezit Het Noordbrabants Museum in Nederland de grootste collectie met werken van de gebroeders Van Spaendonck. De expositie wordt verrijkt met historische objecten die betrekking hebben op de bewogen periode waarin zij leefden.

Toegenomen internationale belangstelling

De internationale belangstelling voor de gebroeders Van Spaendonck nam de laatste jaren sterk toe. Dat bleek onder meer tijdens de tentoonstelling Nederlanders in Parijs 1789-1914, die onlangs te zien was in het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Petit Palais in Parijs.
Ook de recente aanwinst door het Rijksmuseum te Amsterdam van een schitterend bloemstilleven van Gerard van Spaendonck (te zien op de komende expositie) kreeg veel aandacht in de media.
Het Noordbrabants Museum speelde een belangrijke rol bij de herwaardering van de beide kunstenaars, met name door de in 1980 georganiseerde tentoonstelling Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse Bloemenschilders in Parijs.
Met deze expositie werd voor het eerst een groot overzicht met werken van de Van Spaendoncks aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. Sindsdien groeide de collectie over de twee bloemschilders tot maar liefst 33 objecten. Na bijna 40 jaar is het tijd voor een nieuw overzicht van deze succesvolle internationale kunstenaars.

Catalogus

Bij de tentoonstelling De geur van succes verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus met teksten van conservator Paul Huys Janssen. De catalogus, een uitgave van Uitgeverij WBOOKS te Zwolle, is vanaf 26 april 2019 verkrijgbaar in de MuseumShop en de boekhandel.


Artikel links