Reizende expositie toont geschiedenis en cultuur van Zuiderzeegebied

Netwerk Zuiderzeecollectie_Beeld uit de reizende tentoonstelling Jong gekleed oud gedaan_Kinderen in volwassen kleding
Netwerk Zuiderzeecollectie_Beeld uit de reizende tentoonstelling Jong gekleed oud gedaan_Kinderen in volwassen kleding

Om geschiedenis en cultuur van het Zuiderzeegebied te doen herleven sloegen acht musea de handen ineen. Vanaf zaterdag 4 november vindt de 1e expositie plaats.

Netwerk Zuiderzeecollectie_Beeld uit de reizende tentoonstelling Boten bij de Vis
Netwerk Zuiderzeecollectie_Beeld uit de reizende tentoonstelling Boten bij de Vis

Vanaf zaterdag 4 november gaat de eerste tentoonstelling van Netwerk Zuiderzeecollectie reizen. Acht musea uit dit netwerk werken sinds oktober 2016 samen aan twee reizende tentoonstellingen, met als doel de geschiedenis en cultuur van het Zuiderzeegebied zo goed mogelijk over te brengen. De tentoonstellingen zijn te zien op verschillende locaties aan de voormalige Zuiderzee.

Jong gekleed,oud gedaanJong gekleed, oud gedaan
Het Huizer Museum toont vanaf 4 november de expositie ”Jong gekleed, oud gedaan”.
De klederdrachten, gebruiken en rituelen rondom de Zuiderzee zijn zeer gevarieerd. In de tentoonstelling Jong gekleed, oud gedaan ontdek je verschillende kledingvormen, gebruiken en rituelen van mensen die er leefden en werkten.
Kleding was een belangrijke uiting van cultuur en identiteit in de Zuiderzeeregio. Aan de kleding kon je niet alleen zien waar iemand vandaan kwam, het vertelde ook meer over de levensfase en belangrijke gebeurtenissen in het leven van de drager. In de tentoonstelling Jong gekleed, oud gedaan gaat de bezoeker op reis van Huizen naar Dokkum, via Spakenburg naar Wieringen. Elke regio toont kledingstukken, gebruiken en rituelen uit een andere levensfase.Boten bij de vis
Het Stadsmuseum in Harderwijk opent op 13 januri ”Boten bij de vis”.
Zie voor overige musea de website Zuiderzeecollectie.
Voor de bewoners van het Zuiderzeegebied was visserij een belangrijke bron van inkomsten. Hiervoor waren goede schepen van essentieel belang. Boten bij de visvertelt over de schepen die op de Noord- en de Zuiderzee voeren. We reizen van de werf waar het schip gebouwd werd, naar het gebruik als vissersschip, tot aan het einde op een ‘scheepskerkhof’. Er werd zowel op de Noord- als op de Zuiderzee gevist. Waar en waarop je viste bepaalde wat voor schip je nodig had. Volendam, Monnickendam en Spakenburg stonden bekend om hun botters, terwijl vissers zich tot Friese scheepswerven richtten voor blazers en Wieringer aken. In de tentoonstelling Boten bij de vis zie je modellen van schepen die op de Zuiderzee voeren, uniek beeldmateriaal van scheepswerven en originele objecten die gebruikt werden in de visserij in de periode voor de bouw van de Afsluitdijk.

Over Netwerk Zuiderzeecollectie
Netwerk Zuiderzeecollectie is een samenwerkingsverband van 22 organisaties die alle erfgoed van de Zuiderzee beheren. Het netwerk ging van start in oktober 2016. Het richt zich op het gezamenlijk vertellen van een veelomvattend verhaal over de Zuiderzee en werkt aan meer diepgang, samenhang en dwarsverbanden. De deelnemende instellingen werken samen aan een digitale presentatie van de collecties, het uitwisselen van kennis en ervaring, het stimuleren van bruikleenverkeer en het realiseren van twee reizende tentoonstellingen: Jong gekleed, oud gedaan en Boten bij de vis.

De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via Netwerk Digitaal Erfgoed, de Gemeenten Edam-Volendam, Bunschoten-Spakenburg, Waterland en Hoorn.


Artikel links