Restless Legs Syndroom RLS onnodig duur

Een nieuw rapport van de European Brain Council toont aan dat slechte diagnostiek en behandeling van het rusteloze benen syndroom de ziekte tot één van de duurste neurologische ziektes in Europa maakt

Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) - Peter Busse
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) – Peter BusseDe studie The Value of Treatment for Brain Disorders in Europe, gedaan door de European Brain Council (EBC), De European Academy of Neurology (EAN), de Europese RLS Patiëntenorganisatie (EARLS) en de Europese RLS onderzoekers (EURLSSG), in samenwerking met een team van experts van The London School of Economics, toont aan dat de kosten van RLS zeer hoog zijn. De totale kosten van gebrekkige diagnose en behandeling van RLS in de geanalyseerde landen (Duitsland, Frankrijk en Italië) zijn aanzienlijk hoger dan de kosten voor de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en epilepsie bij elkaar opgeteld. Binnen de neurologie is RLS, ná dementie, de meest kostbare ziekte.

Restless Legs Syndroom (RLS) is een ernstige neurologische aandoening die veel voorkomt maar vaak niet als zodanig wordt herkend of zelfs als ziekte wordt erkend laat staan gediagnosticeerd, wat leidt tot niet of late diagnose en/of behandeling. Patiënten bezoeken onnodig vaak een arts omdat ze niet adequaat geholpen worden, soms gedurende vele jaren. Bovendien worden patiënten ook vaak verkeerd geholpen, hetgeen leidt tot hoge kosten voor de gezondheidsbudgetten in Europa, en dus voor de maatschappij als geheel. De diagnose RLS wordt vaak niet gesteld als gevolg van gebrek aan kennis binnen de gezondheidszorg, patiënten vinden geen soelaas. Verkeerde diagnose en verkeerde behandeling komen zeer veelvuldig voor.

De studie benadrukt het belang van vroege diagnose en behandeling, en dus de urgente noodzaak van onderwijs en voorlichting over RLS aan gezondheids-professionals. Even belangrijk is de noodzaak van onderzoek naar de precieze oorzaak van RLS en naar nieuwe behandelmethodes.

De EU geeft per jaar per patiënt iets meer dan € 3 uit aan hersenonderzoek, en in veel lidstaten wordt de toegang tot behandeling minder makkelijk in plaats van beter. Volgens een analyse gedaan in 2010 lijden zo’n 165 miljoen Europeanen aan neurologische en psychische ziektes, resulterend in totale kosten van meer dan 800 miljard Euro. The Value of Treatment Study onderzocht negen ziektebeelden (schizofrenie, ziekte van Alzheimer, hoofdpijn, MS, normal pressure hydrocephalus, beroerte, ziekte van Parkinson, epilepsie en RLS).