Rijksmuseum komt ondanks pandemie met een mooi programma 2020-2021

Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum presenteert voor het komende culturele seizoen het aangepaste tentoonstellingsprogramma. Ook het Rijksmuseum is hard geraakt door de maatregelen rond Covid-19. We kunnen dit programma in deze lastige tijden dan ook alleen aanbieden dankzij de onmisbare steun van particulieren, bedrijven en overheid.

Ondanks de beperkingen bieden we een zo plezierig mogelijke ervaring aan onze bezoekers, waarbij veiligheid voorop staat. Het Rijksmuseum volgt voortdurend de meest recente richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er minder mensen tegelijk in het museum kunnen en dat het voor iedereen noodzakelijk is een starttijd te boeken

NAJAAR 2020

Willen Diepraam
50 jaar fotografie


9 oktober 2020 t/m 10 januari 2021, Fotogalerij


De Nederlandse fotograaf Willem Diepraam (1944) is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie. In de jaren zeventig was hij baanbrekend binnen de journalistieke fotoreportage en wist hij vervolgens de fotografie als een vorm van kunst verder te ontwikkelen. Diepraam droeg in de afgelopen jaren zijn oeuvre over aan het Rijksmuseum. Vanaf 9 oktober is Diepraams vroege en recente werk voor het eerst te zien op een overzichtstentoonstelling in het Rijksmuseum.

Ed van der Elsken: Crazy World

30 oktober 2020 t/m 10 januari 2021, Philipsvleugel

In Ed van der Elsken: Crazy World staat het werkarchief van de fotograaf centraal. Met de verwerving van Ed van der Elskens’ artistieke nalatenschap eind vorig jaar is het nu bij uitstek mogelijk inzicht te geven in de werkwijze van één van de bekendste Nederlandse fotografen. Ruim 100 objecten – foto’s, ontwerpen voor fotoboeken en contactvellen – laten zie hoe Van der Elsken fotografeerde, afdrukte en experimenteerde. Deze tentoonstelling is een samenwerking met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.

De nalatenschap van Ed van der Elsken is voor een groot deel geschonken door Anneke Hilhorst en deels aangekocht dankzij het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Fotografie en Video en haar Dura Kunstfonds), deelnemers van de BankGiro Loterij, Paul Huf Fonds/Rijksmuseum Fonds en het Marque Joosten en Eduard Planting Fonds/Rijksmuseum Fonds.

Document Nederland Junior


8 oktober t/m 31 december 2020, Teekenschool

De jaarlijkse fotowedstrijd voor middelbare scholieren en mbo-studenten is actueler dan ooit. Met het thema Wie ben jij? is aan jongeren gevraagd om bewust naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Dit heeft geleid tot intieme fotoseries met persoonlijke verhalen van jonge mensen die zich verhouden tot de actuele maatschappelijke thema’s.

Document Nederland Junior wordt mede mogelijk gemaakt door de Janivo Stichting.

Hoogtepunten van de 19de eeuw


4 september 2020 t/m maart 2021, Rijksmuseum Schiphol

Op deze tentoonstelling zien reizigers Nederland door de ogen van schilders uit de negentiende eeuw. Schilderijen uit de Romantiek tonen een idylle, terwijl halverwege de eeuw kunstenaars naar buiten trokken en de wereld gingen schilderen zoals deze zich aan hen voordeed. Te zien zijn onder meer werken van Jozef Israëls, Anton Mauve en Willem Witsen.

Amsterdamse stadsgezichten


november 2020 t/m mei 2021, Prentenkabinetten

In samenwerking met het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap presenteert het Rijksmuseum een overzicht van tekeningen en prenten met Amsterdamse stadsgezichten uit de 16de en 17de eeuw. Deze zijn afkomstig uit de Atlas Amsterdam van het KOG, een van de grootste verzamelingen tekeningen en prenten van stadsgezichten, belangrijke gebouwen, straten en pleinen.

VOORJAAR 2021

Slavernij

12 februari t/m 30 mei 2021, Philipsvleugel

Tien waargebeurde verhalen over mensen in slavernij en slavenhouders, mensen die zich uit slavernij hebben vrijgevochten en mensen die in slavernij naar Nederland werden gehaald. Hoe zagen hun levens eruit? Hoe verhielden zij zich tot het systeem van slavernij? Konden zij eigen keuzes maken? De tentoonstelling zal niet op alle vragen een pasklaar antwoord geven, maar zet aan tot nadenken over een systeem waarbij mensen als eigendom werden beschouwd.

In deze tentoonstelling staat de slavernij in de Nederlandse koloniale periode centraal, van de 17de tot en met de 19de eeuw. Belicht worden landen en gebieden waar Nederland actief was in de slavenhandel en slavernij.

ZOMER 2021

Ellsworth Kelly
28 mei t/m 24 oktober 2021, Rijksmuseumtuinen

In de zomer van 2021 zijn negen monumentale sculpturen van de Amerikaanse kunstenaar Ellsworth Kelly (Newburgh 1923 – 2015 Spencertown) te zien. Kelly geldt als één van de belangrijkste abstracte kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog. Dit is de eerste tentoonstelling in Nederland die de sculpturen van Kelly belicht. De beelden zijn afkomstig van de Ellsworth Kelly Foundation in Spencertown en New York State.

De tentoonstelling komt tot stand in nauwe samenwerking met The Ellsworth Kelly Foundation in Spencertown en wordt mede mogelijk gemaakt door Art Mentor Foundation Lucerne, Pon en de Rijksclub.

Modern Japans Lak
Out of the box

25 juni t/m 5 september 2021, Philipsvleugel

Japanse lakkunst heeft iets magisch. Versieringen van tientallen laagjes lak zijn met ongelooflijke aandacht vervaardigd, een proces dat maanden tot jaren kan duren. Traditionele voorstellingen in goud, zilver en zwart vormen het startpunt voor de reis naar moderniteit, creativiteit en uitbundige kleuren. Bijna 70 werken laten die ontwikkeling in het begin van de twintigste eeuw zien.

De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met Jan Dees. De kern wordt gevormd door de collectie van Jan Dees en René van der Star, met bijzondere bruiklenen uit Japan, de Verenigde Staten en Europa.

XXL Papier
25 juni t/m 5 september 2021, Philipsvleugel

Op de tentoonstelling XXL Papier zijn de allergrootste werken op papier uit de collectie van het Rijksmuseum te zien, werken die vanwege hun omvang vrijwel nooit eerder zijn getoond. Te zien zijn onder meer de ontwerptekeningen op ware grote voor de glas-in-lood ramen van de Sint Bavokerk in Haarlem uit 1541. Ook is er een 23 meter lang handgeschilderd panorama uit de 19de eeuw te zien dat onlangs werd ontdekt in één van de Rijksmuseum depots.

De restauratie van het panorama is mogelijk gemaakt door het Bank Ten Cate & Cie. Fonds/Rijksmuseum Fonds.

NU NOG TE ZIEN


Caravaggio-Bernini
Barok in Rome


Verlengd t/m 13 september 2020, Philipsvleugel

Een nieuwe generatie ambitieuze kunstenaars aangevoerd door de briljante schilder Caravaggio en de geniale beeldhouwer Bernini schudde in de eerste decennia van de 17de eeuw het ingedutte Rome wakker. Zij introduceerden een nieuwe kunsttaal die draaide om het oproepen van emoties: de barok. Theatrale kunst met drama, dynamiek en bravura die in heel Europa zijn sporen naliet. Meer dan zeventig meesterwerken van Caravaggio, Bernini en hun tijdgenoten zijn te zien. De schilderijen en beeldhouwwerken zijn afkomstig uit internationale musea en uit particuliere collecties.

De tentoonstelling Caravaggio – Bernini. Barok in Rome is mede mogelijk gemaakt door Ammodo, ING, Kvadrat, Rijkspatronen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dankzij Waller 2010-2020
Verlengd t/m 13 september 2020, fotogalerij

De kunsthistoricus en prentkenner François Gérard Waller (1867-1934) behoort tot de grootste weldoeners van het Rijksmuseum. Bij leven schonk hij zijn omvangrijke verzamelingen sierpapier, ex libris en volksprenten. Na zijn dood liet hij het museum een schat aan schilderijen, tekeningen en prenten na. Zijn belangrijkste schenking betreft echter het fonds dat zijn naam draagt. Daaruit kan het Rijksmuseum jaarlijks honderden prenten verwerven. De meest bijzondere aankopen die de afgelopen tien jaar door dit fonds zijn mogelijk gemaakt worden getoond in de twee zalen op de begane grond van de Philipsvleugel.

Hoogtepunten van Italiaanse tekeningen in het Rijksmuseum
t/m 23 november 2020, Prentenkabinetten

Werken van de grootste Italiaanse kunstenaars als Rafaël, Michelangelo, Carracci, Barocci, Canaletto, Tiepolo en Piranesi zijn nu te zien in een kleine presentatie in de prentenkabinetten van het Rijksmuseum. De tekeningen komen uit de collectie van het Rijksprentenkabinet. Meest bijzonder is de tekening van Rafaël uit 1519-20. Het is een studie voor een van de prominente figuren in zijn laatste en meest beroemde schilderij De Transfiguratie. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat deze meester van de Italiaanse renaissance overleed.

Operatie Nachtwacht
Nachtwachtzaal

Operatie Nachtwacht is het grootste onderzoek ooit naar de Nachtwacht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste en meest geavanceerde technologie om te bepalen hoe het meesterwerk zo goed mogelijk kan worden behouden voor toekomstige generaties. Naar verwachting zal eind 2020 de onderzoeksfase worden afgerond en start begin 2021 de restauratiefase. Zowel het onderzoek als de restauratie is voor het publiek live te volgen dankzij de glazen ruimte in de Nachtwachtzaal.

AkzoNobel is hoofdpartner van Operatie Nachtwacht.

Operatie Nachtwacht wordt mogelijk gemaakt door The Bennink Foundation, C.L. de Carvalho-Heineken, PACCAR Foundation, Piet van der Slikke & Sandra Swelheim, American Express Foundation, Familie De Rooij, Het AutoBinck Fonds, Segula Technologies, Dina & Kjell Johnsen, Familie D. Ermia, Familie M. van Poecke, Bruker Nano Analytics, Henry M. Holterman Fonds, Irma Theodora Fonds, Luca Fonds, Piek-den Hartog Fonds, Stichting Zabawas, Cevat Fonds, Johanna Kast-Michel Fonds, Marjorie & Jeffrey A. Rosen, Stichting Thurkowfonds en het Nachtwacht Fonds.

Onmisbare steun
Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, verzamelt, publiceert en presenteert. Schenkingen en nalatenschappen van particulieren, fondsen, (familie)stichtingen, de overheid en het bedrijfsleven zijn en blijven daarbij essentieel. Meer dan ooit is duidelijk dat het museum niet zonder zijn begunstigers kan. Het Rijksmuseum is ongelooflijk dankbaar voor alle begunstigers die zich met het museum verbonden hebben.Artikel links