Ruim 9.000 mensen eindigt op de Spoedeisende Hulp na kluswerkzaamheden

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Bij het klussen in en rondom het huis is de kans op letsel reëel. Vorig jaar eindigden 9.200 mensen op een van de SEH (Spoedeisende Hulp) afdelingen in een Nederlands ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek door VeiligheidNL, in opdracht van online gereedschapswinkel Klium. In het onderzoek is gekeken naar hoeveel mensen er jaarlijks terecht komen op de Spoed Eisende Hulp na kluswerkzaamheden in de privésfeer.

Afname
Er is wel een afname zichtbaar. Vijf jaar eerder liepen 11.000 mensen letsel op door gebruik van gereedschap of andere klussen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen licht letsel en zwaar letsel. Oppervlakkig letsel en open wonden worden meestal als licht letsel gekenmerkt, waarbij letsel aan interne organen en (zware) breuken als zwaar letsel worden gezien. Het aantal klusongevallen dat tot ernstig letsel leidde nam wel licht toe, van 3.200 in 2014 naar 3.400 vorig jaar. De afname is dan ook voornamelijk toe te rekenen aan ongelukken die tot licht letsel leiden. Het aantal ongelukken dat tot licht letsel leidden is in 5 jaar tijd met ruim 25% afgenomen van 7.800 naar 5.800. Waar de afname van ongelukken aan te wijten is toont het onderzoek niet aan. Vermoedelijk spelen de strengere veiligheidsregels voor gereedschappen hier een grote rol in.

Spoedeisende Hulp gevallen na klusongevallen

2014

Licht letsel 7.800

Ernstig letsel 3.200

Totaal 11.000

2018

Licht letsel 5.800

Ernstig letsel 3.400

Totaal 9.200

Ouderen en mannen lopen meer risico
Opvallend aan de uitkomst van het onderzoek is dat de kans op klusongelukken steeds groter worden naarmate men ouder wordt. Zo lopen mensen boven de 55 jaar ruim 60% meer risico op een ongeval dan mannen en vrouwen jonger dan 55 jaar. Volgens Kathleen Ombelets van Klium zijn hier verschillende oorzaken voor. “Enerzijds zien we dat naarmate mensen ouder worden, de motoriek verslechtert en er vaker sprake is van evenwichtsstoornissen. Dit levert gevaarlijke situaties op, zeker bij werkzaamheden met ladders. Maar ouderen hebben ook meer tijd over, omdat ze minder gaan werken of helemaal met pensioen zijn. Daarom klussen ze ook vaker zelf in huis, wat de kans op ongevallen vergroot”. In 87% van de ongelukken die tot een bezoek aan de Spoedeisende Hulp leidt is het slachtoffer een man. “Dit is niet onlogisch, kijkend naar ons klantenbestand is veruit het grootste deel man”. Alle cijfers zijn terug te vinden in het gehele onderzoek: https://www.klium.nl/blog/veiligheid-report/

Bron: Klium.nl