Runderdrogewost van Hooglanders Lauwersmeergebied

Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met Weidenaar uit Dokkum een droge worst op de markt gebracht. Deze runderworst wordt gemaakt van het vlees van Schotse Hooglanders die in het Nationaal Park Lauwersmeer grazen.

Schotse Hooglanders
Het Lauwersmeer, op de grens van de provincies Groningen en Friesland, is na de afsluiting in 1969 van de Waddenzee veranderd in een natuurgebied met zoet voedselrijk water en ontzilte platen met veel riet, struweel en bosopslag. Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in het gebied. Om de weidsheid van het landschap en de daarbij behorende vogelrijkdom in stand te houden wordt het gebied begraasd door Konikpaarden en Schotse Hooglanders. De kudde Hooglanders in het Lauwersmeer wordt, om meerdere redenen, op een vast aantal dieren gehouden.

Uitkijkpunt
Staatsbosbeheer krijgt een percentage van de opbrengst van de verkochte droge worsten terug. Beheerder Jelle de Boer: “Dit gaat Staatsbosbeheer investeren in voorzieningen die de beleving van het natuurgebied vergroten, zoals bijvoorbeeld het opknappen van een uitkijkpunt.”

Albert Heijn
De Runderdrogeworst is een bijzonder product, omdat het vlees van de Schotse Hooglanders van uitzonderlijke kwaliteit is, ‘puur natuur’. Weidenaar verwerkt het vlees tot een heerlijke droge worst. “Het is een zeer smaakvol product met een echt verhaal. Ik ben dan ook ontzettend trots dat de worst vanaf nu verkrijgbaar is bij de Albert Heijn-winkels in het Noorden van het land” aldus Wini Weidenaar van familiebedrijf Weidenaar.

Bron: Staatsbosbeheer