School voor Persoonlijk Onderwijs scoort hoog op de kwaliteitsladder

School voor Persoonlijk Onderwijs
School voor Persoonlijk Onderwijs

SvPO biedt ontwikkelkansen (‘opstroom’) die boven het landelijk gemiddelde liggen: veel leerlingen komen boven hun basisschooladvies uit en weinig daaronder. Intussen storen ze zich aan onjuiste berichtgeving in het dagblad Trouw.

Dagblad Trouw besteedt wederom aandacht aan de SvPO. Naar aanleiding van de eerdere artikelen van Trouw heeft SvPO besloten de antwoorden op de vragen van Trouw direct zelf te publiceren. Op die manier willen we voorkomen dat de antwoorden suggestief worden vermeld.

Relatief snel een diploma
In de bovenbouw halen de leerlingen relatief snel omdat ze weinig blijven zitten. SvPO bereikt goede resultaten met:
1. veel aandacht voor iedere leerling in kleine klassen
2. in de onderbouw leerlingen veel ‘meters laten maken’ met opgaven en opdrachten

Huiswerk maken op school
Om toe te zien dat leerlingen hun huiswerk daadwerkelijk maken, gebeurt dat zoveel mogelijk op school. SvPO werkt daarbij met een eigen systeem dat het huiswerk aanreikt en leerlingen na het maken van opgaven de correcte uitwerking laat zien.
Dit systeem heet ‘Workbook’ en bevat zowel meerkeuze- als open vragen. Het systeem controleert de antwoorden zelf en heeft daarnaast de mogelijkheid voor docenten om antwoorden te beoordelen. Docenten kunnen in het systeem ook aangeven dat bepaalde antwoorden voortaan wel (of juist niet) goed gerekend moeten worden.

Workbook
De SvPO-stichting die de ouderbijdragen beheert, is eigenaar van Workbook. Het systeem is ontwikkeld met een licentie van IVIO Wereldschool voor alle methoden in de onderbouw. In de bovenbouw wordt Workbook vrijwel alleen nog gebruikt voor het ‘stampwerk’ (woordjes en grammatica). Workbook wordt kosteloos gebruikt voor de scholen.

De SvPO-stichting is ook eigenaar van het zelf ontwikkelde administratiesysteem, met daarin cijfers, roosters, aanwezigheid, enz. De scholen van SvPO hebben daardoor geen software zoals o.a. Magister nodig en zijn minder geld kwijt aan ICT.

Artikel links