Schoonmaak van lichaam en geest

Magazine  »  Gezondheid (978 artikelen)  »  Yoga (11 artikelen)

Als de eerste voorbodes van de lente zich weer aandienen, komt als vanzelf de wens naar boven om je huis, je tuin, je lijf een lekkere opfrisbeurt te geven. Alles in de natuur is zich aan het opfrissen, het reinigen – de kracht waarmee het jonge groen zich naar buiten dringt geeft een gevoel van vitaliteit en pure levensenergie.

. In de Hatha Yoga is er een ondersteunende techniek om ook jezelf naar lichaam en geest te reinigen: de Shankha Prakshalan. Het woord shankha betekent ‘schelp’. Met deze schelp wordt het hele darmstelsel van de mens bedoeld.
Prakshalam betekent ‘wassen’. Met deze oefening wordt het gehele spijsverteringskanaal uitgewassen, van de mond tot de anus. Voor zover bekend is dit de enige manier om het hele spijsverteringskanaal schoon te maken. Met geen enkele klysma of darmspoeling kan dit bewerkstelligd worden.

Het spijsverteringskanaal, de wijze waarop wij in staat zijn voedsel tot ons te nemen, te verteren, de bouwstoffen (datgene wat ons voedt) eruit te halen en los te halen wat ballast is, is een zetel van gezondheid. Ook houdt het ons een spiegel voor hoe wij omgaan met onze emoties. Hoe goed zijn we in loslaten wat ons niet voedt? Misschien houden we wel van alles vast in het darmkanaal (verstopping) of elders in ons lijf (waardoor we dik worden). Geven we onszelf wat we nodig hebben? Of bepalen we met ons hoofd wat we mogen eten, of zijn de signalen al zo verstoord dat we helemaal geen idee meer hebben van wat ons daadwerkelijk voedt. Wat we doen met ons lijf loopt vaak parallel aan hoe we omgaan met onze emoties. Mensen die aan verstopping lijden, houden vaak allerlei oude dingen vast. Ze durven zich niet over te geven aan de stroom van het leven, maar willen alles zelf bepalen, controleren. Mensen die zichzelf volstoppen met (ongezond) voedsel zijn vaak niet (meer) in staat om te luisteren naar hun gevoel, naar de signalen die ze van binnenuit krijgen. Of ze dijen fysiek uit omdat ze het heel moeilijk vinden om hun eigen ruimte in te nemen. Door goed te kijken naar de wijze waarop je eet, verteert en loslaat, kun je een beeld krijgen van de wijze waarop je met jezelf omgaat naar lichaam en geest.

De reinigingsmethode Shankha Prakshalan bestaat uit een aantal componenten. Er zijn 5 yoga-oefeningen waarmee het darmstelsel wordt geactiveerd zodat ook oude resten uit de darmplooien losgemaakt worden. Verder bestaat de reiniging uit het achter elkaar drinken van water waarin fysiologisch zout is opgelost waardoor een oplossing ontstaat die even zout is als het lichaamseigen vocht. Het water verlaat het lichaam daardoor niet als urine maar spoelt door het hele darmkanaal.
Voorafgaand aan de beschrijving van de methode eerst nog een waarschuwing: deze reiniging dient altijd onder deskundige leiding gedaan te worden. Door de nauwe samenhang van lichaam en geest is het namelijk mogelijk dat het loslaten heftige emoties teweegbrengt.

De reiniging gaat als volgt:
In een grote pan wordt aan lauwwarm water zeezout toegevoegd, hier drink je zo vlug als je kunt 2 grote glazen van. Daarna doe je achter elkaar 5 yoga oefeningen. Iedere oefening herhaal je 8 keer. Deze oefeningen dienen om de verschillende kleppen die in onze darmen zitten één voor één te openen, door het ontspannen van de spieren die deze kleppen in werking stellen. Als je deze oefeningen gedaan hebt drink je weer 2 glazen lauwwarm water en doe je vervolgens weer de 5 yoga oefeningen. Neem dan nogmaals 2 glazen en doe de oefeningen. Nu is het tijd om naar het toilet te gaan. Als de oefeningen goed zijn uitgevoerd en er genoeg water is gedronken komt de eerste ontlading vanzelf. Lukt het nog niet, neem dan weer twee glazen water en doe de oefeningen. De eerste keer komt er alleen ontlasting, maar hoe verder je vordert hoe wateriger het wordt, totdat er alleen nog maar water naar buiten komt. In dit water zitten kleine vlokjes, dit zijn de resten uit de darm vlokken. Je gaat door met water drinken en oefeningen tot alle vlokjes verdwenen zijn en alleen maar helder water naar buiten komt. Het is mogelijk dat de darmen na 16 glazen water schoon zijn. In sommige gevallen kan het langer duren. Soms wel tot 35 glazen, maar dit is zeer uitzonderlijk. Na deze reiniging is het heel belangrijk om 45 minuten te rusten (niet slapen!). Ga rustig zitten of liggen dek jezelf toe met een deken want na deze reiniging kan je het koud gaan krijgen. Gedurende deze periode heeft het hele spijsverteringssysteem de beste rust die er bestaat. Er is niets te verteren en alles is in rust.

Drie kwartier na de Shankha Prakshalan moet het eerste voedsel gegeten worden. Dit bestaat uit de meest ideale combinatie van koolhydraten, vetten en eiwitten: witte rijst, gele linzen (moong daal) en ghee. Dit voedsel is nodig om de wand van de darmen te voorzien van een dunne coating van vet. Door deze oefening zijn niet alleen allerlei afvalproducten uit het lichaam verwijderd, ook de natuurlijke en noodzakelijk beschermende lagen aan de binnenkant van de darmen zijn verdwenen. Hiervoor is de ghee noodzakelijk om een tijdelijke coating op de binnenwanden van de darmen te vormen tot het lichaam er zelf weer gemaakt heeft. De rijst en linzen zijn nodig om de darmen op te vullen. We moeten ook zoveel mogelijk van dit speciale voedsel eten. De gele linzen zijn gemakkelijk te verteren.

Bovenstaande reinigingsmethode wordt al jaren beoefend op Centrum de Leonardushoeve, een keer in het voorjaar, een keer in het najaar. De reiniging wordt ondersteund door een ayurvedische massage, sessies waarin aandacht is voor de emotionele en mentale aspecten van het loslaten en een creatieve opdracht gericht op het schoonmaken en loslaten.
De eerstvolgende reiniging vindt plaats van 29 maart t/m 1 april. Voor informatie en aanmelding kan je contact opnemen via telefoonnummer 077-4751566.

Jan Visscher
YogadocentArtikel links