Seniorencoalitie pensioenwet zo onacceptabel

De Seniorencoalitie vindt de Wet Toekomst Pensioenen in de huidige vorm onacceptabel. Al vóór 2027 moeten de pensioenen worden geïndexeerd, maar daar is in het wetsvoorstel weinig zicht op. Daarmee breekt het kabinet zijn belofte van een koopkrachtig pensioen.

Bovendien dreigt de koopkracht van het pensioen daarna op een structureel lager niveau te liggen. Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt verloren te gaan.

Perspectief op indexatie
Het perspectief op indexatie in de periode tot 2027 is geheel afhankelijk gemaakt van de uitermate wispelturige marktrente. Een kleine uitslag van tienden van procenten geeft al grote effecten op de dekkingsgraad. Daarmee ontkent het kabinet het karakter van het pensioenstelsel, dat is gebaseerd op rendementen, die gemiddeld circa 7 procent bedragen.

Indexactie achterstand 23%
De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM wijst erop dat voor de grote meerderheid van de gepensioneerden de indexatieachterstand al rond de 23% bedraagt. Dat terwijl de pensioenvermogens sinds 2008 ruim verdubbeld zijn tot circa 1800 miljard euro.

Uitholling
Die uitholling van de waarde van het pensioen zet zich versneld voort nu de prijsinflatie oploopt tot 7%. Als het kabinet de regels niet aanpast, zal de daling van de koopkracht van het tweede-pijlerpensioen tot 40% kunnen oplopen. Dat is onacceptabel. En al kan door de licht gestegen rente her en der wel worden geïndexeerd, dan nog zal de verhoging in geen verhouding staan tot de gestegen prijzen.

Kabinet doof voor kritiek
Het kabinet heeft zich de afgelopen jaren doof gehouden voor de fundamentele kritiek van de Seniorencoalitie. Daarmee verspeelt het kabinet het gewenste vertrouwen en zet het het benodigde draagvlak voor de vernieuwing van het pensioenstelsel op het spel. De ouderenorganisaties willen dat draagvlak bieden, maar alleen op voorwaarde dat naar de belangen van 3,5 miljoen gepensioneerden wordt geluisterd. De Seniorencoalitie zal de leden van de Tweede en Eerste Kamer met klem oproepen om de wetgeving met name in de overgangsperiode te verbeteren.

Sneller verhogen moet kunnen
Het kabinet stelt dat in het nieuwe stelsel pensioenen vanaf 2027 sneller kunnen worden verhoogd. Maar die verhoging komt te laat voor de gemiddelde gepensioneerde, die immers rond de 77 jaar oud is. Ook een in publicaties voorgespiegelde verhoging bij het ingaan van het nieuwe stelsel is feitelijk voor gepensioneerden een sigaar uit eigen doos.

Vragen
Rond het nieuwe pensioenstelsel staan nog veel vragen open, zoals de vraag of het stelsel bestand is tegen een hogere inflatie. Omdat daarnaast elk pensioenfonds eigen keuzes gaat maken op het gebied van risicohouding, zijn deelnemers in de komende jaren in het ongewisse over de toekomst van hun pensioen.

Complexe regelgeving
De Seniorencoalitie gaat de zeer uitgebreide en complexe regelgeving in de komende tijd nader bestuderen en komt voor behandeling in het parlement met een grondige reactie op de Wet Toekomst Pensioenen. Naast het kunnen indexeren van de pensioenen zijn onder meer perspectief op inhaalindexatie, een eerlijke overstap naar het nieuwe stelsel en voldoende zeggenschap van gepensioneerden daarover èn daarna belangrijk.