Staatsbosbeheer gaat in het gebied Oostvaardersplassen 1830 edelherten

Na een recente helikoptertelling van de dieren blijkt dat er niet 1000 maar toch zeker 1830 edelherten afgeschoten moeten worden. Dit is nodig om het evenwicht in het natuurgebied te herstellen. Er blijken veel meer grote grazers te leven dan vooraf door Staatsbosbeheer gedacht.

Er zijn 2320 edelherten, 610 Konikpaarden en 200 Heckrunderen geteld. De comissie die voor de telling onderzoek naar de huidige situatie heeft gedaan, adviseert dat er maar 490 edelherten mogen blijven. Er mogen ook maar 450 koninkpaarden blijven, het overschot wordt verhuisd.