Stille getuigen

Bermmonumenten!

Stille getuigen

Hoewel er een daling is van het aantal verkeersdoden in Twente en Overijssel ziet men overal langs de wegen de ‘Stille getuigen ‘. Monumenten, gedenktekens van intens verdriet. Ze staan op plaatsen langs de weg waar een dramatisch ongeval heeft plaatsgevonden. Schuld of geen schuld, het verlies van een dierbare maakt het verdriet er niet minder om. Een plekje om naar toe te gaan, een bloem, een kaarsje een moment van herdenken op de plek waar een afscheid definitief was geworden. Er bestaan meer dan 100 van deze monumenten en er komen steeds meer. Een privé gedenkplek in het openbaar, voorzien van persoonlijke elementen.

De smalle wegen, vaak geflankeerd door rijen dikke, oude bomen, waar een uitwijkmogelijkheid niet aanwezig is, maar ook obstakels als buitenbermen en kruispunten, zorgen vaak voor dodelijke ongevallen en intens verdriet. Zoveel ‘onbekenden’ maken ongewild hun laatste rit en bomen wijken niet. Ondanks de daling van het aantal verkeersdoden, is elk dodelijk ongeval er één teveel. Natuurlijk laaide de discussie op om alle bomen te kappen, maar dat is niet de oplossing. Want ook de vele onoverzichtelijke kruispunten zijn vaak de oorzaak van dodelijke ongevallen.

Er is een systeem in kaart gebracht waarbij niet het aantal verkeersslachtoffers, maar de eigenschap van de weg de veiligheid bepalen. Dit systeem wordt in heel Europa toegepast op plaatsen waar veiligheid is gewaarborgd of tekortschiet.

Ondanks het feit dat Twente en Overijssel een dalende lijn laat zien wat betreft het aantal verkeersdoden, zijn de bermmonumenten nog te vaak en teveel te aanwezig. Het zijn de ‘Stille getuigen’ waar je naar toe kunt, als je weer even dicht bij ze wil zijn, en aan ze wil denken. Ouders die hun kinderen hebben verloren, een broer zijn zuster, een goede vriend, vriendin of een bekende. Burgemeesters van Twente en Overijssel besluiten dat deze monumenten en gedenktekens, in een vorm van een steen of kruis, mogen blijven bestaan om nabestaanden hun plekje niet te ontnemen voor een moment van stilte. Maar natuurlijk zijn ook hier regels en dienen de gedenktekens minstens één meter vanaf de weg in de berm geplaatst te worden. Langs de snelweg is hiervoor uiteraard geen mogelijkheid . Want elke dag loert er weer gevaar, en is de vraag wie de schuldige is niet meer relevant als er weer een monument bij komt.

Maydana©