Te zien in vestingstad Brielle exposities over zeehelden uit 80-jarige

Het rijk aan historische monumenten zijnde Brielle richt de schijnwerper op de 80-jarige oorlog. Op 1 april 2022 is het 450 jaar geleden dat de Watergeuzen de vestingstad veroverden. Museum den Briel en de plaatselijke Sint Catharijnekerl spelen daar nu alvast op in met de expositie: ”De admiraals Cornelis Tromp en Philips van Almonde. Strijd tot aan het graf”

De tentoonstelling “De admiraals Cornelis Tromp en Philips van Almonde. Strijd tot aan het graf” belicht het leven van Cornelis Tromp (1629-1691) en dat van de in Brielle geboren Philips van Almonde (1644-1711).

Zeeslagen
De exposities belichten de zeeslagen waaraan Tromp en Van Almonde deelnamen. Te zien zijn:
•prenten;
•penningen,
•beeldjes
•enkele schilderijen. Eén van de tentoongestelde portretten van Cornelis Tromp, geschilderd door Jan Mijtens, is een bruikleen van het Rijksmuseum.

Grafmonument
Cornelis Tromp kreeg na zijn dood geen grafmonument . Hij werd bijgezet in de grafkelder van zijn vader Maerten. in de Oude Kerk in Delft. Van Almonde kreeg wel een eigen grafmonument, in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Dit praalgraf maakt deel uit van de tentoonstelling.

Publicatie
Drie gastconservatoren stelden de tentoonstelling samen: dr. Ronald Prud’homme van Reine, drs. Sjoerd Bijker en drs. Pier Terwen. Zij schreven ook de artikelen voor de rijk geïllustreerde catalogus die bij de tentoonstelling verschijnt.
Hierin wordt een nieuwe verklaring gegeven voor de gunning door de Staat van praalgraven voor gesneuvelde admiraals en wordt de mogelijke beeldhouwer van Van Almondes grafmonument geïdentificeerd. Het boekje is voor € 5,95 te koop in de museumwinkel, de Catharijnekerk en Boekhandel Hoofdstuk Eén.

Op vertoon entreebewijs museum toegang tot Sint-Catharijnekerk

De bezoeker van het museum heeft op vertoon van zijn/haar toegangskaartje ook toegang tot de Sint-Catharijnekerk en kan daar het grafmonument bekijken (op dezelfde dag of op een andere dag t/m 29 augustus, mits geopend voor publiek).

Samen zorgen voor een veilig museumbezoek

In het museum én in de Catharijnekerk is het dragen van een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. Ook is vooraf reserveren van een museumticket noodzakelijk.Artikel links

Scroll to Top