Uitkomsten SCP-rapport eenzaamheid is uitdaging voor ons allemaal

In een eerste reactie op het vandaag verschenen SCP-rapport ‘Kwetsbaar en eenzaam’ spreekt seniorenorganisatie KBO-PCOB over een omvangrijk, gecompliceerd en groot maatschappelijk probleem. Directeur Manon Vanderkaa: “Eenzaamheidsbestrijding is geen oploskoffie; er zijn geen eenvoudige oplossingen voor eenzaamheid. De uitkomsten van dit rapport vormen een uitdaging voor ons allemaal”.

CC0 Creative Commons - pixabay
CC0 Creative Commons – pixabayAntennefunctie verbeteren
Het feit dat de helft van de verpleeghuisbewoners en ruim de helft van WMO-cliënten zich eenzaam voelt, geeft te denken. KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa: “De antennefunctie van de intra- en extramurale zorgverleners kan meer en beter ontwikkeld worden”. Zo heeft KBO-PCOB al eerder geconstateerd dat meer aandacht voor zingeving en levensvragen in het verpleeghuis gewenst is.

Lokale afdelingen en vrijwilligers
Het motto van onze ruim 800 lokale afdelingen en de duizenden KBO-PCOB vrijwilligers luidt: ‘omzien naar elkaar’. Manon Vanderkaa: “Wij blijven onvermoeid activiteiten aanbieden en ouderen ondersteunen in de thuissituatie. Daarmee dragen wij tevens een steentje bij aan het voorkomen en oplossen van eenzaamheid onder ouderen”.

Politiek
Maar ook de politiek is aan zet. Het rapport mag in die zin een grote stimulans zijn voor het landelijke VWS-actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. En gemeenten moeten werken aan het opzetten van lokale allianties met diverse partijen om het probleem van meerdere kanten aan te pakken.