Uitzonderlijk hoogwater, waterschappen staan paraat

Momenteel is er op veel verschillende plekken in Nederland tegelijk sprake van hoogwater. Dat komt niet vaak voor. De waterschappen zijn zoals altijd goed voorbereid en nemen verschillende maatregelen.Met name in de Rijn, Maas, Overijsselse Vecht en in het IJsselmeergebied staat het water hoger dan normaal. Zo is de waterstand van de Rijn bij Lobith op dit moment circa 14,23 meter boven NAP. De komende dagen zal dit naar verwachting oplopen tot 14,65 meter. Dat peil komt maar eens in de 5 jaar voor.

Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland heeft de coupures – doorgangen in de dijk – Grotestraat en Lage Markt in Nijmegen en de Waterpoort in Woudrichem gesloten. Ook zorgt het waterschap voor extra dijkinspecties en houdt het de waterstand van de Rijn bij Lobith goed in de gaten.

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe blijft alert en voert dagelijks inspectierondes uit op de dijken. Ook zorgt het waterschap ervoor dat overtollig water vanuit de IJssel en de Nederrijn de uiterwaarden in kan stromen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de mogelijke inzet van de nieuwe hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft het toezicht op de dijken verscherpt en enkele coupures gesloten. Ook is er schade aan kades hersteld.

Waterschap Limburg
Waterschap Limburg heeft tijdelijke dijken langs de Maas geplaatst. Ook zijn er extra pompen geplaatst bij verschillende beken.

Waterschap Drents Overijsselse Delta
De vrijwillige dijkwachters van waterschap Drents Overijsselse Delta blijven de Vechtdijken inspecteren. Ook de dijken bij de IJssel worden nauwlettend in de gaten gehouden. Eerder waren er al zandzakken geplaatst en werd de waterkering Kampen-Midden opgezet.