Uw huisdier gezond en wel

Gezelschapsdieren nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het gezin.
Gezelschapsdieren nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het gezin.

Belang van huisdieren in het gezin Gezelschapsdieren nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het gezin en hun aantal neemt nog steeds toe. Ongeveer vier miljoen huishoudens in Nederland (55%) hebben één of meerdere huisdieren. Dit zijn vooral katten (3.3 mln.), honden (1.8 mln.) en konijnen (1 mln.).

Steeds vaker bestaan die huishoudens uit maar één of twee personen zonder kinderen, die ook nog eens weinig thuis zijn, de bekende tweeverdieners. Dat heeft invloed op de keuze van het soort huisdier, dit is vaker een kat of konijn. Het leidt er ook toe dat deze huisdieren meer en meer beschouwd worden als volwaardig lid van het gezin. Sommige mensen beschouwen hun huisdieren letterlijk als hun kinderen!

Er is steeds meer bekend over de positieve invloed van gezelschapsdieren op de gezondheid van mensen. Huisdieren kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van het ziekteverzuim en de behandeling van gedragsproblemen. Voor (vereenzamende) ouderen bevorderen gezelschapsdieren de socialisatie, vormen een doel in het leven, reduceren stress en zorgen ervoor dat de eigenaar in beweging blijft. Huisdierbezitters maken aanzienlijk minder gebruik van de gezondheidszorg. 

Verantwoordelijkheid voor onze huisdieren
Een positief effect op de gezondheid van mensen wil helaas niet zeggen dat het ook goed gaat met het welzijn van de dieren zelf. Veel huisdieren lijden onder erfelijke gebreken of hebben gezondheids- en gedragsproblemen. Die zijn in veel gevallen het gevolg van onjuiste huisvesting, voeding of verzorging. Dit is vooral het gevolg van onvoldoende deskundigheid, kennis of bewustzijn bij de eigenaar. Deze is echter wel verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van zijn dieren. 

Wat kunnen we aan welzijn- en gezondheidsproblemen doen?
Dit jaar nog zal een Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren worden opgericht door samenwerkende partijen in de huisdierensector en met ondersteuning van het ministerie van Landbouw. Deze partijen zijn: Dibevo, Dierenbescherming, Faculteit Diergeneeskunde Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH).

Wat is de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit?

Het PVH is en organisatie waarbinnen de organisaties van houders van alle soorten dieren (o.a. fokkers, kwekers) zijn vertegenwoordigd. Het doel van het PVH is het welzijn van als gezelschap gehouden dieren te verbeteren. Dit wil het Platform bereiken via advies, voorlichting, in de breedste zin naar de bezitter/houder van gezelschapsdieren. In haar rol als belangenbehartiger van de bezitters/houder van gezelschapsdieren naar de overheid en anderen, werkt het PVH samen met andere organisaties. Wij zullen u in de toekomst op deze website van informatie voorzien in het belang van u én uw huisdier!


Artikel links