Uw pensioen in gevaar

"premiejagers zijn verkopers van allerlei verzekeringen, die niet uit zijn op uw belang, maar enkel zicht hebben op de premie die zij opstrijken als een verzekering wordt afgesloten"
“premiejagers zijn verkopers van allerlei verzekeringen, die niet uit zijn op uw belang, maar enkel zicht hebben op de premie die zij opstrijken als een verzekering wordt afgesloten”

Er moet meer inzicht gegeven worden in de opbouw van het pensioen. Ook de Tweede Kamer is er van doordrongen, dat de opbouw van ons pensioen een erg onduidelijke materie is. Men streeft naar een pensioenregister dat meer inzicht moet geven in de hoogte van het opgebouwde pensioen en AOW. Een goede zaak, want momenteel maken veel premiejagers meedogenloos gebruik van een vermeend pensioentekort.

(premiejagers zijn verkopers van allerlei verzekeringen, die niet uit zijn op uw belang, maar enkel zicht hebben op de premie die zij opstrijken als een verzekering wordt afgesloten) 

Dat het in eigen beheer opbouwen van een pensioen wel heel gevaarlijk kan zijn wordt door het volgende voorbeeld geïllustreerd. Directeur van een Nederlandse dochteronderneming van een Fins bedrijf. Een goed salaris, maar geen pensioenvoorziening. Dit omdat het Finse bedrijf van de gedachte uitging: “we betalen je een goed salaris; daarvan is de opbouw van een eigen pensioen wel te regelen”.Er wordt bij pensioenverzekeringsmaatschappij Zürich een oudedagsvoorziening afgesloten. Deze is gekoppeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op zich lijkt dit een goede voorziening, geadviseerd door een terzake kundig adviseur.  Per maand werd jarenlang een premie betaald van bijna 800 gulden (en zeker de vijftigplusser weet dat wel naar waarde te schatten) Vakanties werden opzij gezet, omdat er aan “later” gedacht moest worden.Totdat betreffende directeur zonder werk kwam te zitten: de functie werd overbodig na een fusie. Al snel werd de verzekeringsmaatschappij, via de tussenpersoon Meeus, in kennis gesteld van het feit,d at de maandelijkse premie niet meer kon worden opgebracht uit de WW-uitkering en dat de polis premievrij gemaakt zou moeten worden.

De tussenpersoon zou e.e.a. wel even regelen. Verwacht werd, dat de jarenlang ingelegde premie al voor een behoorlijke aanvulling op de AOW zou bijdragen. Dit totdat, bijna een jaar na het stoppen met de premie een overzicht van het opgebouwde pensioen werd ontvangen. De polis waarin vele tienduizenden guldens aan premie was betaald, bleek nog enkele tientallen euro’s waard te zijn.Alle hoop op een opgebouwde oudedagsreserve werd plotsklaps de grond ingeslagen. Na veel heen en weer gecorrespondeer is er niets meer uitgekomen, dan een verklaring dat de ingelegde premies in eerste instantie niet hebben bijgedragen tot de opbouw van een oudedagsvoorziening, maar hoofdzakelijk nodig was als premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar boven op kwam nog eens een boete, omdat de verzekering werd afgebroken.

Weg dus al die tienduizenden guldens, weg dus een vermeende opbouw van een oudedagsreserve. Niets meer aan te doen volgens tussenpersoon en verzekeringsmaatschappij Zürich.Mogelijk leven velen van u nog in de veronderstelling dat zij bezig zijn met de opbouw van een oudedagsreserve. Maar voorzichtig: er hoeft maar iets tussen te komen, bijvoorbeeld zonder werk komen, of je bent dus al je zuurverdiende geld zomaar kwijt. Laat nou die verzekeringsverkoper dezelfde zijn die ook een alternatieve oudedagsvoorziening wist uit te dokteren: via een aandelenleaseconstructie. U voelt het al aankomen: ook die voorziening is totaal waardeloos en kost zelfs zoveel geld, dat nog jaren lang de schade wordt gevoeld. Voorzichtigheid is dus geboden! Daarom is het zeer belangrijk dat er eens een goed inzicht komt in de opbouw van het pensioen. Men rekent zich rijk, maar dat kan wel eens flink vervelend uitpakken, zeker in het geval waarin men zelf voor een pensioen moet zorg dragen.

Aart Dijs